שריר הלב 05.12.2021

יעילות שריר הלב במטופלים עם אי ספיקת לב בקרב אטיולוגיות ושלבים שונים

מטופלים בגיל מתקדם ומטופלים עם מדד מסת גוף נמוך מדגימים ירידה ביעילות שריר הלב

היעילות החיצונית של שריר הלב מוגדרת כיחס בין עבודת הלב לבזבוז אנרגיה. החוקרים במחקר זה בדקו את היעילות החיצונית של שריר הלב של מטופלים עם אי ספיקת לב על רקע אטיולוגיות שונות ובשלבי מחלה שונים על מנת להבין את ההשפעה והסיבות להפרעה ביעילות החיצונית של שריר הלב. בנוסף, נבדק האימפקט של משתנים שונים כדוגמת מין, מדד מסת גוף וגיל המטופלים על האנרגטיקה של שריר הלב.

את הערכות האנרגטיקה הקרדיאלית ביצעו החוקרים באמצעות בדיקת PET – 11C-acetate ואת מקטע הפליטה של חדר שמאל  חישבו באמצעות אקו לב. את היעילות החיצונית של שריר הלב בחנו החוקרים בקרב 121 משתתפים אשר מתוכם 20 היו ביקורות בריאות, 25 עם מקטע פליטה ירוד, 121 עם מקטע פליטה ירוד במקצת ומטופלים עם היצרות סימפטומטית (15) ואסימפטומטית (38) של המסתם האאורטלי.

תוצאות המחקר הדגימו כי ירידה ביעילות החיצונית של שריר הלב הייתה מקבילה לסימפטומים של אי ספיקת הלב ללא קשר לאטיולוגיה. כמו כן, נמצא שככל שירדה יעילות שריר הלב כך נצפתה גם ירידה במקטע הפליטה של חדר שמאל. עוד נמצא כי מטופלים עם היצרות סימפטומטית של מסתם אאורטלי ומטופלים עם מקטע פליטה ירוד במקצת היו בעלי יעילות חיצונית נמוכה של שריר הלב בהשוואה לביקורות (22.2% ± 4.9%, p=0.041 ו-20.0% ± 4.2%, p<0.001, בהתאמה לעומת 26.1% ± 5.8% בביקורות). ירידה חריפה יותר נרשמה בקרב מטופלים עם מקטע פליטה ירוד (14.7% ± 6.3%, p<0.001). נוסף על כך נמצא כי היפרטרופיה לא פרופורציונלית של חדר שמאל הייתה סיבה עיקרית לירידה ביעילות החיצונית של שריר הלב. נשים (p<0.001), מדד מסת גוך נמוך (p=0.001) וגיל מתקדם (p=0.03) היו קשורים ליעילות חיצונית נמוכה של שריר הלב.

ירידה ביעילות החיצונית של שריר הלב נרשמה במטופלים עם אי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד, מקטע פליטה ירוד במקצת ואי ספיקת לב בשל עומס עבודה על הלב, ולכן יכולה לסייע בהרכבת יעדי טיפול במטופלים עם אי ספיקת לב. מטופלים עם היפרטרופיה של חדר ימין, מטופלים בגיל מתקדם, נשים ובעלי מדד מסת גוף נמוך היו בעלי נטייה גדולה יותר לירידה ביעילות החיצונית של שריר הלב. לכן ייתכן שטיפול מותאם אישית באוכלוסיות אלה יכול להיות רלוונטי.

מקור: 

Hansen C. et al. European Heart Journal – Cardiovascular Imaging (2021). https://doi.org/10.1093/ehjci/jeab227

נושאים קשורים:  שריר הלב,  אי ספיקת לב,  מקטע פליטה,  היצרות מסתם אאורטלי,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות