שחפת 07.12.2021

האם טיפול עם דלאמניד בשחפת עמידה יעיל ובטוח?

במאמר זה מוצג מחקר שבחן את יעילות ובטיחות השימוש בדלאמניד כחלק ממשלב תרופתי לטיפול במקרים קשים של שחפת עמידה לטיפול, ומצא כי לטיפול יעילות מבטיחה ובטיחות גבוהה

התרופה דלאמניד (delamanid) אושרה לטיפול בשחפת עמידה רב-תרופתית (MDR-TB) במקומות רבים, אך לא בכולם. למרות זאת,  גם באזורים בהם היא לא אושרה ניתן לעשות שימוש בתרופה במסגרת טיפול מציל (salvage therapy), בפרט עבור חולים עם אפשרויות טיפול מוגבלות, באמצעות תוכנית החמלה של אוטצוקה (Otsuka).

בכתב העת European Respiratory Journal פורסם מחקר שהציג את תוצאי הביניים של טיפול בדלאמניד למשך 24 שבועות ביותר מ-200 חולי MDR-TB ברחבי העולם.

במחקר הוערכה יעילות הטיפול ביחס לצמיחה בתרבית לאחר 24 שבועות, כמו גם את פרופיל הבטיחות של דלאמניד, בקבוצת חולי MDR-TB שטופלה בעזרת התרופה במסגרת טיפול חמלה בין השנים 2014-2019.

בקרב חולים שקיבלו דלאמניד כחלק ממשטר טיפולי רב-תרופתי, 123 (61%) מתוך 202 סבלו משחפת העמידה לתרופות באופן נרחב (XDR-TB), 66י(33%) מתוך 202 סבלו מזיהום נלווה ב-HIV ו-34 (17%) מתוך 202 היו ילדים בגילאי 6 עד 17. מתוך החולים שהתרבית שנדגמה מהם הייתה חיובית בתחילת הטיפול בדלאמניד והשלימו 24 שבועות של טיפול בדלאמניד בשילוב עם תרופות אחרות נגד שחפת, הושגה תרבית שלילית ב-116 (79%) מתוך 147 מקרים. שיעורי התרביות השליליות בקרב חולים עם זיהום ב-XDR-TB, בקרב מטופלים עם זיהום נלווה ב-HIV, ובקרב תת-הקבוצה שכללה ילדים היו 69 (77%) מתוך 90, 44 (92%) מתוך 48 ו-20 (80%) 25, בהתאמה. הארכת מרווח QT הייתה תופעת הלוואי החמורה ביותר שנצפתה והיא דווחה בקרב 8% מהחולים שקיבלו דלאמניד. בסך הכולל, מתוצאי בטיחות הטיפול לא עלו סיכונים חדשים או בלתי מזוהים.

לסיכום, טיפול בעזרת דלאמניד בשילוב עם תרופות פעילות אחרות עשוי להביא לשיעורים גבוהים של השגת תרביות שליליות במקרים של שחפת עמידה לתרופות קשים לטיפול, ויש לו פרופיל בטיחותי מבטיח.

מקור: 

Sambuddha, Ghosh et al. European Respiratory Journal. 2021 May 20;57(5):2002483.doi: 10.1183/13993003.02483-2020.

נושאים קשורים:  שחפת,  דלאמניד,  טיפול חמלה,  מחקרים
תגובות