קוגניציה 08.12.2021

התמדה בשינוי אורחות חיים והשפעתה על קוגניציה

התמדה בשינוי אורחות חיים קשורה תורמות לשמירה על תפקודים קוגניטיביים בקרב מטופלים עם סיכון מוגבר לדמנציה

שינוי אורחות חיים יכול למנוע הידרדרות קוגניטיבית, אך לא ידוע מהי מידת הפעילות ההתערבותית והשינויים באורוחת חיים הנחוצים. במחקר FINGER (ניתוח תת קבוצות שנקבעו מראש) חקרנו כיצד דבקות בשינוי אורחות חיים משפיעה על קוגניציה.

FINGER הוא מחקר רב מרכזי, אקראי ומבוקר הבוחן את היעילות של התערבות רב תחומית באורחות חיים. 1,260 משתתפים בגילאים 66-77 עם סיכון מוגבר לדמנציה חולקו באופן אקראי להתערבות באורחות חיים ולקבוצת ביקורת. נבחנו אחוז ההשלמה של מפגשי ההתערבות והשינוי בציון אורחות החיים במספר תחומים (תזונה לפי דיווח עצמי; פעילות פיזית, קוגניטיבית וחברתית; סיכון בכלי הדם) ביחס לשינוי בציוני המבחנים הנוירופסיכולוגים (NTB).

השתתפות פעילה הייתה קשורה במסלול טוב יותר ב-NTB בסך הכל ובכל התת תחומים הקוגניטיביים. שיפור באורחות חים היה קשור בשיפור ב-NTB בכלל ובתפקודים ניהוליים. שינויים רב תחומיים באורחות חיים תורמים לתפקוד קוגניטיבי אך התערבויות עתידיות צריכים להיות תדירות מספיק ותמיכה בהתמדה היא חיונית.

מקור: 

Ngandu T, Lehtisalo J, Korkki S, Solomon A, Coley N, Antikainen R, Bäckman L, Hänninen T, Lindström J, Laatikainen T, Paajanen T, Havulinna S, Peltonen M, Neely AS, Strandberg T, Tuomilehto J, Soininen H, Kivipelto M. The effect of adherence on cognition in a multidomain lifestyle intervention (FINGER). Alzheimers Dement. 2021 Oct 20. doi: 10.1002/alz.12492. Epub ahead of print. PMID: 34668644.

נושאים קשורים:  קוגניציה,  דמנציה,  אורחות חיים,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות