סיפיליס 14.12.2021

היארעות תוצאה חיובית שגויה ביולוגית לסרולוגיה של סיפיליס

סקירת תוצאות בדיקות סרולוגיות של מטופלים שעברו בדיקה לגילוי סיפיליס בבית חולים בעשור האחרון והמאפיינים הקליניים של מטופלים אלה

בדיקת דם לסיפיליס. אילוסטרציה

תוצאות חיוביות שגויות ביולוגית (biologically false-positive reaction) מתוארות בשלב מאוד מוקדם של הספרות. עם זאת, רק לאחרונה התחילו מחקרים בודדים לדווח על הימצאות ואפיון קליני של מטופלים עם תוצאה חיובית שגויה ביולוגית.

במחקר זה סקרו החוקרים את תוצאות הבדיקות הסרולוגיות של מטופלים אשר עברו בדיקה לגילוי סיפיליס בביה"ח בעשור האחרון. בנוסף לכך תיארו החוקרים את המאפיינים הקליניים של מטופלים אלה.

מחקר זה היה מחקר רטרוספקטיבי שכלל מטופלים שעברו בדיקות לגילוי סיפיליס במרכז שלישוני אקדמי. את תוצאות הבדיקות הסרולוגיות אספו החוקרים מבסיס הנתונים של המעבדה הקלינית בבית החולים. לאחר מכן חישבו החוקרים את ההיארעות של תגובות של תוצאה חיובית שגויה ביולוגית. את המאפיינים הקליניים וכן את תוצאות המעבדה ברקו החוקרים באופן ידני.

תוצאות המחקר הדגימו כי בקרב 94,462 פרטים, ב-588 מטופלים נצפתה תגובה של תוצאה חיובית שגויה ביולוגית (0.62%). עוד נמצא כי רוב התגובות נצפו במבוגרים מעל גיל 60, עם היסטוריה של ממאירויות ומחלות אוטואימוניות.

ב-85% מהמטופלים נמצא טיטר Rapid Plasma Reagin נמוך (≤1:4). לעומת זאת, לשני מטופלים היה טיטר נוגדנים גבוה מאוד (≥1:256). במסגרת ניתוח הנתונים גילו החוקרים כי תגובה של תוצאה חיובית שגויה ביולוגית היתה עקבית למשך יותר מ-6 חודשים בקרב מטופלים עם טיטר Rapid Plasma Reagin של ≥1:8.

כמו כן, לא נמצא מתאם מובהק סטטיסטית בין טיטר הנוגדנים למרווח החלבון הכללי ואלבומין, המשמש מדד לרמות אימונוגלובולינים בקרב מטופלים עם תגובת תוצאה חיובית שגויה ביולוגית.

מחקר זה הדגים שיעור היארעות נמוך של תגובת תוצאה חיובית שגויה ביולוגית בעשור האחרון. עוד נמצא כי במיעוט המקרים היה טיטר נוגדנים שאינם טרפונמליים גבוה אשר היו עקביים ליותר מ-6 חודשים.

בעידן שבו ניכרת הופעה מחדש של סיפיליס, מידע זה יכול לסייע לקלינאים לפרש את התוצאות של בדיקות אבחנתיות מבוססות.

מקור:

Ishihara Y, et al. Sexually Transmitted Infections (2021). https://doi.org/10.1136/sextrans-2020-054628

נושאים קשורים:  מחקרים,  סיפיליס,  תגובת תוצאה חיובית שגויה ביולוגית,  סרולוגיה,  היארעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו