טיפול פליאטיבי 05.01.2022

צורכי הטיפול הפליאטיבי לחולים עם ממאירות ראש-צוואר מתקדמת

סקירה היקפית: צורכי הטיפול הפליאטיבי וחוויותיהם של אנשים עם ממאירות מתקדמת של הראש והצוואר

ידוע כי צורכי הטיפול הפליאטיבי של אנשים עם ממאירות ראש-צוואר מתקדמת הם בעלי מורכבויות ייחודיות בשל ההשפעה שיש למחלה על האכילה, הדיבור, המראה והנשימה של החולים. על כן, יש לבחון צרכים אלה על מנת לסייע במתן הדרכה בנוגע לפיתוח מודלים רלוונטיים של טיפול וזיהוי פערים בידע המחקרי.

מטרת החוקרים היתה לזהות ולמפות את הצרכים והחוויות של הטיפול הפליאטיבי באנשים עם ממאירות מתקדמת של הראש והצוואר. לשם כך, ערכו סקירת ספרות מקיפה בחיפוש אחרי השיטות המתוארות על ידי ה-Joanna Briggs Institute. הם ערכו חיפוש ממוחשב של הספרות במקורות המידע MEDLINE (Ovid), EMBASE ו-CINAHL, בין ינואר 1996 ועד ינואר 2019.

החוקרים מצאו כי לאנשים עם ממאירות ראש וצוואר מתקדמת היו לעתים קרובות צורכי טיפול פליאטיבי, אך היתה שונות בתזמון ובגישה לשירותים הרלוונטיים. הם דיווחו כי הצורך בהתערבויות נמצא בשכיחות גבוהה יותר, לרבות אשפוזים בבתי חולים, אפילו במהלך החודש האחרון לחיים, כאשר הצורך לא נשלל אפילו כאשר הטיפול הפליאטיבי הוחל בשלב מוקדם. כמו כן, נמצא פער בין מטופלים ומטפלים מטעם המשפחה בכל הנוגע לצורך בקבלת מידע, וקבלת ההחלטות היוותה מורכבות נוספת. לבסוף נמצא כי המחקרים נטו להיות תיאוריים באופיים ולעתים קרובות כללו מרכז יחיד בלבד.

החוקרים הגיעו למסקנה כי סקירת הספרות שערכו מדגימה את המורכבות של הטיפול באנשים עם ממאירות ראש צוואר מתקדמת ואת הבעיות הקשורות למערכת הבריאות הקיימת. הם סבורים כי התמקדות בקריטריונים המתאימים להפניה, אינטגרציה ותיאום משופרים של הטיפול והערכה טובה של מרכיבי הטיפול הספציפיים, יהוו מפתח לפתרון חלק מהקשיים. לטענתם, ישנה חשיבות לקשר בין מחקר ועיצוב השירותים הניתנים בקרב צוותים, תחומי מומחיות ומסגרות שונות.

מקור:

Mayland, C. et al. Palliative Medicine 2021; 35(1); 27-44. https://doi.org/10.1177/0269216320963892

נושאים קשורים:  ממאירות ראש-צוואר,  רפואה פליאטיבית,  סוף חיים,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו