טיפול פליאטיבי 11.01.2022

השפעתן של פגישות משפחתיות במסגרות פליאטיביות

חוקרים סבורים כי פגישות משפחתיות במסגרת טיפול פליאטיבי עשויות לשפר תוצאים, ללא עלייה משמעותית בעלויות הטיפול

אשפוז, טיפול פליאטיבי. אילוסטרציה

ידוע כי פגישות עם המשפחה מקלות על הדיון בנושאים שונים ומטרות הטיפול, אולם לא בוצע מחקר מספק על מנת לקבוע את היתרונות וההשלכות של מפגשים כאלה על עלויות הטיפול. מטרת החוקרים היתה לקבוע: (1) האם מטפלים מטעם המשפחה בחולים מאושפזים שהופנו לטיפול פליאטיבי, שקיבלו פגישה משפחתית מובנית, מדווחים על פחות מצוקה פסיכולוגית (תוצא ראשוני), פחות צרכים בלתי מסופקים, שיפור באיכות החיים, תחושה שהם מוכנים יותר לתפקיד המטפל ועל איכות טובה יותר של טיפול סוף חיים; (2) האם התוצאים משתנים בהתאם למקום הטיפול ו-(3) יחס העלות-תועלת של יישום הפגישות בטיפול השגרתי.

החוקרים עיצבו ניסוי אקראי פרגמטי בשיטת האשכולות, שכלל חולים במסגרות טיפול פליאטיבי ומטפלים עיקריים מטעם המשפחה שלהם בשלושה בתי חולים באוסטרליה. המשתתפים השלימו מדדים עם הקבלה (נקודת זמן 1), עשרה ימים לאחר מכן (נקודת זמן 2) וחודשיים לאחר שהמטופל נפטר (נקודת זמן 3). החוקרים ערכו אנליזות רגרסיה, בחינה של ניצול שירותי הבריאות והערכת תהליכים.

החוקרים גייסו 297 זוגות מטפל-מטופל – 153 זוגות ביקורת ו-144 זוגות התערבות. הם מצאו כי קבוצת ההתערבות הראתה מצוקה פסיכולוגית נמוכה יותר באופן מובהק (הפרש של 1.68- ; p < 0.01) ומוכנות גבוהה יותר (הפרש של 3.48; p = 0.001) בנקודת זמן 2. כמו כן, החוקרים לא זיהו הבדלים על סמך איכות הטיפול בסוף החיים או מדדי ניצול משאבי הבריאות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי פגישות עם המשפחה עשויות להועיל בהפחתת המצוקה של המטפלים מטעם המשפחה ולהגברת מוכנותם לתפקיד המטפל ונראה שהן יכולות להתנהל ללא הגברה בניצול משאבי הבריאות של בית החולים. הם סבורים כי יש לקחת בחשבון את העלויות על מנת להציע פגישות כאלו באופן שגרתי, בתור התערבות סטנדרטית. לטענתם, מומלצת בדיקה כלכלית בריאותית נוספת כדי להבין באופן מקיף את ההשלכות על יחס העלות-תועלת.

מקור:

Hudson, P. et al. Palliative Medicine 2021; 35(1); 188-189. https://doi.org/10.1177/0269216320967282

נושאים קשורים:  רפואה פליאטיבית,  מטפלים,  בני משפחה,  מצוקה רגשית,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות