NSCLC 31.01.2022

תוצאים קליניים של מעכבי נקודות בקרה חיסונית בחולים עם NSCLC ומחלות ריאות אינטרסטיציאלית קודמת (ILD)

במחקר נמצא כי למעכבי נקודות בקרה חיסונית יעילות גבוהה באנשים עם NSCLC ו-ILD. למרות שפנאומוניטיס הקשורה במעכבי נקודות בקרה חיסונית הינה תופעת לוואי נפוצה באוכלוסיית חולים זו, היא לרוב קלה וניתנת לניהול היטב

סרטן ריאות (אילוסטרציה)

חולים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC) ומחלת ריאות אינטרסטיציאלית קודמת (ILD) הוחרגו לעיתים קרובות ממחקרים קליניים אשר בחנו את השימוש במעכבי בקרה חיסונית. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת CHEST, חוקרים ביצעו סקירה שיטתית של מאגרי המידע PubMed, Embase ו-Cochrane Library עד אפריל 2021. התוצאים העיקריים שנבדקו היו היעילות הקלינית של האימונותרפיה וההיארעות של תופעות לוואי הקשורות בטיפול ובפרט פנאומוניטיס הקשורה במעכבי נקודות בקרה חיסונית (CIP).

בעבודה הוכללו 179 מטופלים מ-10 מחקרים. שיעור התגובה הכולל עמד על 34% (רווח בר-סמך 95%: 20-47) ושיעור השליטה במחלה עמד על 66% (56-75%). שיעור התגובה הכולל באנשים עם ILD קודמת היה גבוה יותר מאשר באנשים ללא ILD (יחס סיכויים, 0.99; 1.31-3.00). שיעור השליטה במחלה ושרידות ללא התקדמות מחלה באנשים עם ILD נמצאו כלא נחותים (noninferior) לעומת אנשים ללא ILD (יחס סיכויים, 1.46; 0.94-2.25). ההיארעות של CIP מכל דרגה הייתה 27% באנשים עם ILD ו-10% באנשים ללא ILD. ההיארעות של CIP מדרגה 3 ומעלה הייתה 15% בקבוצת ה-ILD ו-4% בקבוצה ללא ILD. מטה-אנליזה שבוצעה הדגימה שיעור היארעות גבוה באופן מובהק של CIP מכל דרגה ומדרגה 3 ומעלה בחולים עם NSCLC ו-ILD לעומת אלו ללא ILD (יחס סיכויים, 3.23; 2.06-5.06 ו-2.91; 1.47-5.74, בהתאמה).

תוצאות המחקר מדגימות כי למעכבי נקודות בקרה חיסונית יעילות גבוהה באנשים עם NSCLC ו-ILD. למרות ש-CIP הינה תופעת לוואי נפוצה באוכלוסיית חולים זו, היא לרוב קלה וניתנת לניהול היטב. יש צורך במשנה זהירות בעת שימוש במעכבי נקודות בקרה חיסונית בחולים עם ILD.

מקור:

Zhang, M. et al. (2022) CHEST. https://doi.org/10.1016/j.chest.2021.12.656

נושאים קשורים:  NSCLC,  מחלת ריאות אינטרסטיציאלית,  פנאומוניטיס,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו