נושא mCRC בחסות חברת Merck 09.02.2022

עלויות הטיפול בתופעות לוואי בחולים עם קרצינומה קולורקטלית גרורתית ו-RAS מזן הבר

חולים המטופלים עם סטוקסימאב וכימותרפיה צפויים לחוות פחות תופעות לוואי מאשר חולים המטופלים עם פנטימומאב וכימותרפיה והפחתה זו בתופעות לוואי יכולה להוביל לחסכון כלכלי של 6.6-12.4%

סטוקסימאב ופנטימומאב הן שתי תרופות כנגד EGFR המאושרות לטיפול, יחד עם כימותרפיה, ב-mCRC ו-RAS מזן הבר באמריקה הלטינית. פרופיל תופעות הלוואי של כל אחד מהפרוטוקולים הטיפוליים יכול להשפיע על ההחלטה באיזה טיפול לבחור. במחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכנס, חוקרים בחנו את ההשפעה הכלכלית הקשורה בניהול תופעות הלוואי של סטוקסימאב ופנטימומאב בארגנטינה, ברזיל ופנמה.

החוקרים חישבו את העלויות של ניהול תופעות הלוואי ברמת המטופל וברמת האוכלוסייה (patient and population level costs) מנקודת המבט של הגורם המשלם במטופלים עם mCRC המקבלים טיפול קו ראשון עם סטוקסימאב או פנטימומאב יחד עם כימותרפיה. חישוב העלויות התבסס על מקורות מידע הזמינים לציבור בכל מדינה.

החוקרים חזו כי ממוצע תופעות הלוואי יהיה נמוך ב-17.5% לחולה במטופלים שקיבלו סטוקסימאב לעומת פנטימומאב. ממוצע תופעות הלוואי מדרגה 3-4 יהיה נמוך ב-31.6% לחולה במטופלים שקיבלו סטוקסימאב לעומת פנטימומאב. סיכום העלויות המפורט מופיע בטבלה המצורפת. עלות ניהול תופעות הלוואי החזויה עבור כלל אוכלוסיית החולים שקיבלו סטוקסימאב וכימותרפיה עמדה על 297,643$ בארגנטינה, 124,981$ בברזיל ו-65,895$ בפנמה. החסכון הכלכלי השנתי החזוי תחת טיפול עם סטוקסימאב עמד על 42,181$ בארגנטינה, 8,548$ בברזיל ו-4,691$ בפנמה.

החוקרים סיכמו כי חולי mCRC המטופלים עם סטוקסימאב וכימותרפיה צפויים לחוות פחות תופעות לוואי מאשר חולים המטופלים עם פנטימומאב וכימותרפיה. הפחתה זו בתופעות לוואי יכולה להוביל לחסכון כלכלי של 12.4% בארגנטינה, 6.4% בברזיל ו-6.6% בפנמה.

נושאים קשורים:  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  סטוקס,  פנטימומאב,  תופעות לוואי,  עלויות