טיפול פליאטיבי 13.04.2022

הערכת סימפטומים כחלק מבדיקת שרידות ופרוגנוזה בחולים סופניים

תוצאות מחקר עוקבה בינלאומי: הערכת סימפטומים יכולה להוות חלק חשוב בחישוב שרידותם של חולים אונקולוגים בשבועות האחרונים לחיים

טיפול בחולה פליאטיבי. אילוסטרציה

תשאול לגבי סימפטומים הינו חלק מרכזי בתהליך הערכתם של מטופלים. ברם, הערכת תסמיני מחלה אינה מהווה חלק אינטגרלי מביצוע הערכה פרוגנוסטית ובמערכות הסקורינג השונות. במחקר עוקבה אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of Palliative Medicine, ביקשו החוקרים לבחון האם הערכת השינוי במצב הסימפטומים יכול להיות בעל משמעות בהערכות פרוגנוסטיות של מטופלים אונקולוגים בשלבים סופניים.

המחקר אשר בוצע בין ינואר 2017 לספטמבר 2018 היווה ניתוח משני למחקר עוקבה לאומי אשר נעשה בשלוש מדינות - יפן, קוריאה וטאיוואן. למחקר גויסו 2,074 מטופלים בגירים עם מחלה אונקולוגית מתקדמת אשר התקבלו לטיפול ב-37 יחידות לטיפול פליאטיבי (Palliative Care Unit).

במסגרת המחקר נבדקו סימפטומים כדוגמת קוצר נשימה, עייפות, יובש בפה ונמנום. ההערכה לגביהם בוצעה בשני זמנים שונים, בעת קבלת המטופלים למחלקה וכעבור שבוע מקבלתם.

תסמינים של קוצר נשימה נבדקו במצבי מנוחה ומאמץ. שאר הסימפטומים נבחנו על פי מדד Integrated Palliative care Outcome Scalesי(IPOS) בסקאלה של 0 עד 4. לבסוף, סווגו המטופלים לשלוש רמות סיווג ("השתפר", "יציב", "החמיר") על פי השינוי שחל במצב הסימפטומים. כל שינוי בסקאלה לגבי סימפטום ספציפי קיבל התייחסות כך שהספיק שינוי של נקודה אחת לטובה או לרעה על מנת לסווג מטופל כ"השתפר"/ "החמיר".

מניתוח התוצאות עלה כי שרידות המטופלים הינה ביחס הפוך לשינוי בסימפטומים. הקבוצה בעלת השרידות הנמוכה ביותר היתה קבוצת "החמיר", לאחריה קבוצת "יציב" ולבסוף קבוצת "השתפר" (עם חציון שרידות של 15-21 יום, 23-31 יום ו-27-29 יום, בהתאמה). הדבר הודגם כנכון בנוגע לכל ארבעת התסמינים אשר צוינו מעלה (קוצר נשימה, עייפות, יובש בפה ונמנום). מהשוואה בין תת הקבוצות של כל תסמין בנפרד עלה הבדל מובהק בשרידות (בכולם p < 0.001).

תוצאות מחקר עוקבה זה הדגימו כי שיפור סימפטומטי לאחר שבוע ימים מקבלה יכול לשמש מנבא טוב לשרידות במטופלים עם סרטן מתקדם הנמצאים בשבועות חייהם האחרונים. החוקרים קוראים לביצוע אנליזה אורכית על מנת לאפיין את מרכיב הזמן והשפעת הטיפול הפליאטיבי על תוצאות אלו.

מקור:

Sang-Yeon Suh, Seon-Hye Won, Yusuke Hiratsuka, Sung-Eun Choi, Shao-Yi Cheng, Masanori Mori, Ping-Jen Chen, Takashi Yamaguchi, Tatsuya Morita, Satoru Tsuneto, Thomas W. LeBlanc, Sun-Hyun Kim, Seok-Joon Yoon, Eon Sook Lee, Sun Wook Hwang, and the EASED Investigators. Journal of Palliative Medicine. Mar 2022.388-395.http://doi.org/10.1089/jpm.2021.0212

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול פליאטיבי,  שרידות,  פרוגנוזה,  סימפטומים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו