HCC 18.04.2022

טיפול אימונותרפי לפני ואחרי כריתת HCC

דווח כי טיפול בNivolumab  +/- Ipilimumab אפשרי ובטוח בחולים שעוברים ניתוח כריתת גידול כבד HCC

מדובר במחקר פאזה 2 בו 27 חולי HCC עברו רנדומיזציה לאחת משתי זרועות טיפול טרום ופוסט ניתוחי:

זרוע Aי– 3 מנות Nivolumabי240 מ"ג אחת לשבועיים לפני הניתוח, וחודש אחרי הניתוח Nivolumabי480 מ"ג לחודש עד שנתיים.

זרוע B – הנ"ל בתוספת של מנה יחידה של Ipilimumabי1 מ"ג/ק"ג לפני הניתוח, ועד 4 מנות של Ipilimumab אחת ל-6 שבועות לאחר הניתוח.

תוצאות המחקר מראות כי תגובה רדיולוגית טרום ניתוחית נצפתה בקרב 23% מהמטופלים בזרוע A , ואילו בזרוע B לא ניצפו תגובות בהדמייה.

20 חולים עברו ניתוח, מתוכם הודגמה major pathological response בקרב 3/9 בזרוע A ובקרב 3/11 בזרוע B. חציון PFS עמד על 9.4 חודש בזרוע A ו-19.5 חודשים בזרוע B.

החוקרים סיכמו כי ממצאי המחקר מספקים את הראיות הראשונות כי טיפול מעכב בקרה חיסונית טרום ניתוחי בטוח בחולים עם HCC. תוצאות יעילות ראשוניות מצביעות על כך שחולים שטופלו בטיפול כזה יכולים להשיג תגובה פתולוגית מרשימה עם הישרדות ארוכה ללא הישנות המחלה. טיפול משולב עם nivolumab בתוספת ipilimumab מצדיק מחקרים נוספים באוכלוסית חולים זו.

מקור:

Perioperative nivolumab monotherapy versus nivolumab plus ipilimumab in resectable hepatocellular carcinoma: a randomised, open-label, phase 2 trial, The Lancet Gastroenterology & Hepatology, Volume 7, Issue 3, 2022,
https://doi.org/10.1016/S2468-1253(21)00427-1.

נושאים קשורים:  HCC,  איפילימומאב,  ניבולומאב,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו