קולטן לאסטרוגן 04.07.2022

מה המאפיינים הקליניים ותוצאי ההישרדות של סרטן שד עם מיעוט קולטנים לאסטרוגן?

נמצא כי סרטן שד עם מיעוט קולטנים לאסטרוגן דומה במאפייניו הקליניים וההישרדותיים לגידולים שליליים לקולטני אסטרוגן, וכי אלו נתרמים מעט מטיפול אנדוקריני

ישנה מחלוקת בנוגע ליעילות טיפול אנדוקריני עבור מטופלות עם סרטן שד עם מיעוט (1-10%) קולטנים לאסטרוגן (Estrogen Receptor - ER). במחקר זה החוקרים ביקשו להשוות בין המאפיינים הקליניים ותוצאי השרידות של מטופלות עם סרטן שד עם ER-חלש, ER-חזק (>10%) ו-ER-שלילי.

החוקרים זיהו 5,466 נבדקות מתוך מאגר נתוני סרטן השד במוסדם שעבורן יש מידע בנוגע למצב הקולטנים לאסטרוגן ואובחנו עם סרטן שד בשלב מוקדם בין התאריכים ינואר 2008 ועד דצמבר 2016. משתנים המקושרים להחלת טיפול אנדוקריני זוהו בעזרת מודל רגרסייה לוגיסטית רב-משתנית. המטופלות סווגו לתת-קבוצות בהתאם למצב הקולטנים לאסטרוגן; ER-חלש (1-10%), ER-חזק (>10%) ו-ER-שלילי. רגרסיית סיכונים מתחרים על שם פיין וגריי בוצעו לצורך השוואה בתוצאי השרידות של הקבוצות השונות.

תוצאות המחקר הדגימו כי גיל בעת האבחון ומצב הקולטנים לאסטרוגן ופרוגסטרון נמצאו קשורים להתחלת טיפול אנדוקריני. מטופלות עם ER-חלש סבלו בסבירות גבוהה מגידול שלילי לקולטנים לפרוגסטרון (Progesterone-Receptor-  PR), חיובי לקולטן HER-2 או מחלה בדרגה 3, בהשוואה למטופלות עם ER-חזק. בדומה למטופלות עם גידולים מסוג ER-שלילי, מטופלות עם גידולים מסוג ER-חלש התייצגו עם שיעורים גבוהים יותר של הישנות אזורית (Locoregional Recurrence-LRR), הישנות מרוחקת (Distant Recurrence - DR) ותמותה מסרטן שד (Breast Cancer Mortality - BCM), בהשוואה למטופלות עם גידולים מסוג ER-חזק. טיפול אנדוקריני הראה מגמות לא-משמעותיות בהורדת LRR,יDR ו-BCM במטופלות עם גידולים מסוג ER-חלש.

מסקנת החוקרים הייתה כי בדומה למטופלות עם סרטן שד מסוג ER-שלילי, מטופלות עם גידולים מסוג ER-חלש התייצגו עם מחלה קלינית אלימה ותוצאי שרידות עגומים יותר בהשוואה למטופלות עם גידולים מסוג ER-חזק. נראה כי מטופלות עם גידולים מסוג ER-חלש נתרמות פחות מטיפול אנדוקריני. נזקקים מחקרים אקראיים על מנת לבחון עוד את התגובתיות של גידולים מסוג ER-חלש לטיפול אנדוקריני.

מקור:

Chunaxu Luo, et al. (2022) “Clinical characteristics and survival outcome of patients with estrogen receptor low positive breast cancer.” The Breast, June 2022. Vol. 63, p. 24-28. doi.org/10.1016/j.breast.2022.03.002

נושאים קשורים:  קולטן לאסטרוגן,  טיפול אנדוקריני,  סרטן השד,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך