PD-L1 17.07.2022

טיפול במעכב PDL1 בחולים עם גידול המבטא מוטצית POLE

כדי להבין טוב יותר את הקשר בין וריאנטים של מוטציות POLE לבין תגובה לאימונותרפיה, נערך מחקר פרוספקטיבי זה הבוחן את היעילות של nivolumab בחולים הנושאים מוטציה ב-POLE

דווח כי מוטציות בגן פולימראז אפסילון (POLE) יוצרות פגמים בהגהה של DNA וכתוצאה מכך נוצר גנום עתיר מוטציות הגורם לגידול להיות רגיש לאימונותרפיה. עם זאת, גידולים רבים שעברו מוטציה ב-POLE אינם מגיבים לטיפול כזה. כדי להבין טוב יותר את הקשר בין וריאנטים של מוטציות POLE לבין תגובה לאימונותרפיה, נערך מחקר פרוספקטיבי זה הבוחן את היעילות של nivolumab בחולים הנושאים מוטציה ב-POLE. נמצא שרק גידולים המכילים מוטציות פתוגניות של POLE סלקטיביות באתר קשירת הדנ"א או באתר הקטליטי של האקסונוקלאז הציגו נטל מוטציות גבוה, הסננה של תאי T ושיעור תגובה גבוה למעכב PD-1.

לסיכום, מוטציות POLE מסויימות מובילות לעומס מוטציות גבוה ולהסננת לימפוציטים ומנבאות יעילות טיפול במעכב PD-1. לעומת זאת, חולים עם גידולים המבטאים מוטציות POLE שאינן משפיעות על הגהה לא הפיקו תועלת מטיפול במעכב PD-1.

מחסור בהגהה של POLE הוא סמן ביולוגי אגנוסטי חדש לאימונותרפיה בסרטן.

בשולי הדברים נציין:

MSI-H/MMR-D הוא הפקטור המנבא העיקרי המנחה לטיפול במעכבי בקרה חיסונית בגידולי מערכת עיכול (ואחרים), ואלה הבדיקות המקובלות והכלולות בסל לטיפול באימונותרפיה.

מוטצית POLE, מוטציה סומטית, אשר אינה מביאה לפנוטיפ של MSI-H/MMR-D. מוטצית POLE תודגם רק בבדיקה NGS או בעקיפין בבדיקה של עומס מוטציות TMB שתראה עומס גבוה של מוטציות בגידול.

מקור:

Cancer Discov (2022) 12 (6): 1435–1448.
https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-21-0521

נושאים קשורים:  PD-L1,  מוטציות,  אימונותרפיה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו