סרטן כליה 07.08.2022

טיפול משולב עם קבוזנטיניב וניבולומאב עבור סרטן כליה

משלב קבוזנטיניב וניבולומאב נמצא יעיל עבור מגוון סוגים של קרצינומה של הכליה מסוג non-clear-cell | מוטציות מסוימות נמצאו רגישות יותר לטיפול זה

סרטן הכליה. אילוסטרציה

מטרת המחקר היתה לבחון את יעילות ובטיחות הטיפול עם קבוזנטיניב בשילוב עם ניבולומאב עבור מטופלים עם קרצינומה של תאי כליה (Renal Cell Carcinoma - RCC) מסוג non-clear cell.

במחקר פאזה II זה נכללו מטופלים עם RCC מסוג non-clear-cell מתקדם שטרם קיבלו טיפול סיסטמי או שקיבלו טיפול סיסטמי אחד בלבד. נבדקים שטופלו עם מעכבי נקודת בקרה חיסונית הוחרגו מהמחקר.

המטופלים קיבלו קבוזנטיניב במינון של 40 מ"ג פעם ביום יחד עם ניבולומאב במינון של 240 מ"ג אחת לשבועיים או 480 מ"ג אחת לארבעה שבועות. עוקבה 1 כללה נבדקים עם RCC פפילרי, לא-מסווג או קשור לטרנסלוקציות; עוקבה 2 כללה נבדקים עם RCC כרומופובי. התוצא העיקרי שנבדק היה שיעור תגובה אובייקטיבי (Objective Response Rate - ORR) על פי RECIST 1.1. התוצאים השניוניים כללו; שרידות ללא התקדמות, שרידות כוללת ובטיחות הטיפול. החוקרים התאימו בין התגובה לבין תוצאות ריצוף הדור הבא (Next Generation Sequencing - NGS).

47 נבדקים טופלו לפי משטר זה והיו במעקב חציוני של 13.1 חודשים. תוצאות המחקר הדגימו כי עבור מטופלים מעוקבה 1 (n=40) היה ORR של 47.5% (רווח בר-סמך של 95%, 31.5-63.9) עם שרידות ללא התקדמות חציונית של 12.5 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 6.3-16.4) ושרידות כוללת חציונית של 28 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 16.3-לא מדיד). עבור עוקבה 2 (n=7), לא נצפתה תגובה כלל; מטופל אחד הדגים התייצבות מחלה למשך יותר משנה.

תופעות לוואי מקשורות לטיפול בדרגה 3-4 נצפו עבור 32% מהנבדקים. הטיפול עם קבוזנטיניב וניבולומאב הופסק עקב רעילות עבור 13% ו-17%, בהתאמה. מוטציות שכיחות כללו NF2 ו-FH בעוקבה 1, ו-TP53 ו-PTEN בעוקבה 2. תגובה אובייקטיבית נצפתה עבור 10/12 נבדקים עם מוטציה מסוג NF2 ועבור 10/12 נבדקים עם מוטציה מסוג FH.

מסקנת החוקרים היתה כי טיפול עם קבוזנטיניב בשילוב עם ניבולומאב הדגים יעילות מבטיחה עבור רוב הסוגים של RCC מסוג non-clear-cell שנבדקו במחקר זה ובמיוחד עבור אלה עם ריבוי מאפיינים פפילריים. לעומת זאת, עבור נבדקים עם RCC כרומופובי לא נצפתה תגובה טובה לטיפול. ממצאים גנומיים עבור סוגי non-clear-cell RCC שונים מצדיקים המשך מחקר לצורך ניבוי תגובה לטיפול.

מקור:

Chung-Han Lee, et al. (2022) “Phase II Trial of Cabozantinib Plus Nivolumab in Patients With Non–Clear-Cell Renal Cell Carcinoma and Genomic Correlates.. Journal of Clinical Oncology, July 2022. Vol. 40, Issue 21 p. 2333-2341. DOI: 10.1200/JCO.21.01944.

נושאים קשורים:  קרצינומה של תאי כליה,  מבדק גנומי,  קבוזנטיניב,  ניבולומאב,  שרידות,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו