סרטן כליה גרורתי 15.12.2022

נומוגרמה חדשה לריבוד סיכונים במטופלים עם סרטן כליה גרורתי

הנומוגרמה נמצאה שימושית, מדויקת, אמינה וניתנת ליישום קליני - יכולה לסייע למטפלים בהערכת גורמי הסיכון של מטופלים עם סרטן כליה גרורתי וביצירת אסטרטגיה טיפולית מותאמת אישית

סרטן כליה. איור: שאטרסטוק

במחקר שהתפרסם בכתב העת Frontiers in Oncology החוקרים יצרו ואימתו נומוגרמה חדשה לניבוי שרידות מסוימת לגידול עבור מטופלים עם סרטן כליה מסוג clear cell עם גרורות.

קרצינומה של הכליה מסוג clear cellי(clear cell Renal Cell Carcinoma - ccRCC) היא גידול ממאיר נפוץ עם נטייה לשלוח גרורות ופרוגנוזה עגומה לאחר הימצאות גרורות. כיוון שכך, מטרת מחקר זה היתה לפתח מודל פרוגנוסטי לניבוי פרוגנוזה מסוימת של מטופלים עם ccRCC גרורתי (metastatic ccRCC - mccRCC).

מידע על אודות 1,790 נבדקים עם mccRCC רשומים בין השנים 2010-2015 נאסף מתוך מאגר SEERי(Surveillance, Epidemiology and End Results). המטופלים שנכללו במחקר חולקו אקראית לשתי עוקבות: עוקבת למידה (training set) (n=1,253) ועוקבת אימות (n=537), ביחס של 7:3. החוקרים השתמשו ברגרסיה חד ורב-משתנית על שם COX לצורך זיהוי מאפיינים פרוגנוסטיים עצמאיים עיקריים.

לאחר מכן יצרו החוקרים נומוגרמה לצורך הערכה של שרידות מסוימת לגידול (Cancer Specific Survival - CSS). אישוש עצמי של הנומוגרמה בוצע בעזרת מבחן-C, עקומות כיול, עקומות ROC, שיפור נטו של סיווג מחדש (net reclassification index - NRI), שיפור בידול משולב (integrated discrimination improvement - IDI) וניתוח עקומת החלטה (decision curve analysis  -DCA).

לאחר מכן החוקרים השוו את הנומוגרמה למערכת דירוג מבוסס TNM וביצעו ניתוח שרידות בעזרת עקומת קפלן-מאייר על מנת לבחון את היישום הקליני של מערכת ריבוד סיכונים זו.

תוצאות המחקר הדגימו כי גיל במעמד האבחנה, שלב על פי T, שלב על פי N, הימצאות גרורות בעצמות, מוח, כבד או ריאות, שימוש בכימותרפיה, טיפול עם קרינה, ניתוח ודרגה היסטולוגית היו מנבאים עצמאיים ל-CSS. מדד-C של עוקבת הלמידה עמד על 0.707 ושל עוקבת האישוש עמד על 0.65.

בעוקבת הלמידה שטח שתחת העקומה של CSS המנובא בעזרת הנומוגרמה במטופלים עם mccRCC כעבור 1, 3 ו-5 שנים עמד על 0.77, 0.758 ו-0.757, בהתאמה, ובעוקבת האישוש עמדו על 0.717, 0.7 ו-0.7, בהתאמה.

כיול העקומות הדגים דיוק גבוה של הניבוי. בהשוואה למערכת דירוג של TNM, תוצאות NRI ו-IDI הדגימו כי יכולת החיזוי של הנומוגרמה השתפרה מאוד, וה-DCA הדגים כי למטופלים היה רווח קליני משימוש בנומוגרמה. מערכת ריבוד הסיכונים יכולה להבדיל באופן מובהק בין מטופלים בעלי סיכון שונה.

מסקנת החוקרים היתה כי הנומוגרמה אותה יצרו לצורך ניבוי שיעורי CSS במטופלים עם mccRCC הינה שימושית, מדויקת, אמינה וניתנת ליישום קליני. הנומוגרמה יכולה לסייע למטפלים להעריך את גורמי הסיכון של מטופלים וליצור אסטרטגיה טיפולית מותאמת אישית עבורם.

מקור:

Guangyi Huang, et al. (2022) “Development and validation of a prognostic nomogram for predicting cancer-specific survival in patients with metastatic clear cell renal carcinoma: A study based on SEER database.” Frontiers in Oncology, September 2022. doi.org/10.3389/fonc.2022.94905

נושאים קשורים:  קרצינומה של הכליה  נומוגרמה,  סיכונים,  שרידות,  סרטן,  פרוגנוזה,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו