סרטן שד 26.01.2023

Trodelvy לעומת טיפול לפי בחירת הרופא בסרטן שד גרורתי mTNBC בקו טיפול שני ואילך

ממצאים ממחקר הפאזה השלישית, ASCENT, מדגימים כי טיפול עם ססיטוזומאב גוביטקן האריך באופן משמעותי שרידות ללא התקדמות מחלה או תמותה ושרידות כוללת בחולים עם mTNBC לעומת כימותרפיה בודדת, בקו טיפול שני ואילך

סרטן השד. אילוסטרציה

לחולות עם סרטן שד גרורתי שלילי לשלושת הסמנים (mTNBC) יש פרוגנוזה עגומה. ססיטוזומאב גוביטקן (SG) הינו תצמיד של נוגדן ותרופה (ADC,יantibody-drug conjugate). הנוגדן פועל כנגד אנטיגן Trop-2י(trophoblast cell-surface antigen 2) המבוטא על רוב גידולי השד ומצומד לתרופה SN-38 המעכבת את טופואיזומרז I.

במחקר פאזה 3 שממצאיו פורסמו בעבר בכתב העת NEJM, חוקרים השוו את היעילות והבטיחות של SG לעומת כימותרפיה לבחירת הרופא המטפל (eribulin, vinorelbine, capecitabine, gemcitabine) בחולים עם סרטן שד גרורתי השלילי לשלושת הסמנים (1).

במחקר השתתפו 529 מטופלות עם mTNBC אשר חולקו ביחס של 1:1 לקבוצת ה-SG או קבוצת הכימותרפיה (קבוצת הביקורת). ל-61 משתתפים היו גרורות מוחיות בתחילת המחקר והגיל החציוני של המשתתפים עמד על 54 שנים. כלל החולים טופלו בעבר בטקסנים. התוצא העיקרי שנבדק היה שרידות ללא התקדמות מחלה או תמותה (mPFS) שהוערכה על ידי ועדת ביקורת עצמאית בחולים ללא גרורות מוחיות (אוכלוסית הניתוח העיקרית) (2).

תוצאות המחקר הדגימו כי בניתוח של כלל אוכלוסיית המחקר (כללה גם מטופלות עם גרורות מוחיות), בקבוצת ה-Sacituzumab govitecanי(SG), משך השרידות החציוני ללא התקדמות מחלה או תמותה (mPFS) עמד על 4.8 חודשים (CI: 95% 4.1-5.8) לעומת 1.7 חודשים בלבד (1.5-2.5 CI: 95%) בקבוצת הביקורת, עם Hazard ratioי(HR) של (0.35-0.54) 0.43. שרידות כוללת חציונית (mOS) עמדה על 11.8 חודשים (CI: 95%, 10.5-13.8) בקבוצת ה-SG לעומת 6.9 חודשים (CI: 95%, 5.9-7.7) בקבוצת הביקורת עם HR של (0.41-0.62) 0.51. שיעור התגובה האובייקטיבית (ORR) בקבוצת ה-SG עמד על 31% לעומת 4% בלבד בקבוצת הביקורת (2).

היתרונות של SG נצפו גם באוכלוסית הניתוח העיקרית (468 המשתתפים ללא גרורות מוחיות). באוכלוסיית חולים זה, שרידות חציונית ללא התקדמות מחלה או תמותה עמדה על 5.6 בקבוצת ה-SG לעומת 1.7 חודשים בקבוצת הביקורת ו-HR של 0.41 (CI: 95%, 0.32-0.52) ושרידות כוללת חציונית עמדה על 12.1 חודשים לעומת 6.7 חודשים עם HR של 0.48 (CI: 95%, 38-59). שיעור התגובה האובייקטיבית (ORR) בחולים שקיבלו SG עמד על 35% לעומת 5% בלבד בקבוצת הביקורת (1).

תופעות הלוואי הנפוצות ביותר מדרגה 3 ומעלה היו נויטרופניה (היארעות של 51% בקבוצת ה-SG לעומת 33% בקבוצת הביקורת), לויקופניה (10% לעומת 5%), שלשולים (10% לעומת פחות מ-1%), אנמיה (8% לעומת 5%) וחום נויטרופני (6% לעומת 2%). בכל אחת מקבוצות הטיפול נצפו שלושה מקרי תמותה הקשורים בתופעות לוואי אך לא נצפו מקרים שהוגדרו כקשורים בטיפול עם SGי(1).

באנליזה סופית של תוצאות המחקר אשר הוצגו בכנס ה-ASCO שהתקיים השנה, הודגם כי שיעור השרידות הכוללת במעקב של שנתיים עמד על (15.4-26.1) 20.5% בקבוצת ה-SG (לעומת (2.8-9.4) 5.5% בקבוצת הביקורת. בנוסף, הודגמו יתרונות עבור SG לעומת כימותרפיה בהיבט של איכות חיים הקשורה בבריאות (3).

שיעור השרידות הכוללת במעקב של שנתיים בקרב חולות ללא גרורות מוחיות עמד על 22.4% בקבוצת ה-SG ו-5.2% בלבד בקבוצת הכימותרפיה. ממצאי המחקר הסופיים, לגבי שרידות חציונית ללא התקדמות מחלה או תמותה ושרידות כוללת חציונית, עולים בקנה אחד עם ממצאים מהמחקר שפורסמו בעבר בכתב העת New England Journal of Medicine.

לסיכום, ממצאי המחקר מדגימים כי טיפול עם SG מאריך שרידות ללא התקדמות מחלה ושרידות כוללת בחולים עם mTNBC לעומת כימותרפיה בודדת, בקו טיפול שני ואילך.

למאמר המלא, ASCENT

*חברת גיליאד רכשה זכויות הפצה ללא הגבלת כמות עבור שימוש בקישור זה לעותק דיגיטלי של המאמר

ל-final data analysis

הפירסום הינו בחסות חברת GILEAD

References:

1. Bardia A, et al. N Engl J Med; Sacituzumab Govitecan in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer (ASCENT) 2021;384(16):1529–1541.

2. TRODELVY (sacituzumab govitecan) prescribing information approved by Israeli ministry of health

3. Final Data From Phase 3 ASCENT Study Demonstrates Trodelvy Extends Overall Survival Over Chemotherapy in Second-Line Metastatic TNBC. Gilead Press Release, June 06, 2022.

4. Bardia A, et al. ASCO 2022; Sacituzumab govitecan (SG) versus treatment of physician’s choice (TPC) in patients (pts) with previously treated, metastatic triple-negative breast cancer (mTNBC): Final results from the phase 3 ASCENT study (Poster 1071)

לפני מתן מרשם יש לעיין בעלון לרופא המאושר ע"י משרד הבריאות.

TRODELVY® (SACITUZUMAB GOVITECAN 200 MG) POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION

Therapeutic Indication: Trodelvy as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with unresectable or metastatic triple-negative breast cancer (mTNBC) who have received two or more prior systemic therapies, including at least one of them for advanced disease
נושאים קשורים:  סרטן שד,  ססיטוזומאב גוביטקן,  שרידות,  מחקרים