ICI 05.02.2023

קשר בין מגמות גיל והישרדות בסרטן ריאה NSCLC מתקדם לאחר שימוש באימונותרפיה

שימוש ICI במעקבי checkpoint שינה הפך את הטיפול של NSCLC מתקדם. מחקרים הוכיחו תועלת הישרדותית משמעותית. עדיין נשאלת השאלה אם זה קורה גם בפועל

מטרת המחקר: לראות האם שימוש ב-ICI משפיע על הישרדות אצל מטופלים עם NSCLC ואיך זה תלוי בגיל.

עיצוב ומשתתפים: מחקר עוקבה בוצע ב-280 מרכזי סרטן באה״ב, כלל מטופלים מגיל 18 ומלה עם NSCLC בשלב IIIb,IIIC,IV, אובחן מינואר 2011 עד דצמבר 2019, עם מעקב עד דצמבר 2020. אנליזה בוצעה ב-2021-2.

תוצאות ומדידות עיקריות: בדיקת mOS - חציון הישרדות כללית והסתברות הישרדות של שנתיים. ההסתברות החזויה להישרדות של שנתיים חושבה באמצעות מודל לוגיט מעורב עם התאמה למאפיינים דמוגרפיים וקליניים.

תוצאות: המחקר כלל 53,719 חולים (גיל [SD] ממוצע, 68.5 [9.3] שנים; 28,374 גברים (52.8%), רובם אנשים לבנים (36,316 [67.6%]). השימוש בטיפול גדל מ-69% בשנת 2011 ל-77.2% בשנת 2019. לאחר שהתקבל FDA של ICI עבור NSCLC, השימוש ב-ICIs גדל מ-4.7% בשנת 2015 ל-45.6% בשנת 2019 (001<.P). השימוש ב-ICIs בשנת 2019 היה דומה בין המטופלים הצעירים והמבוגרים ביותר (בני פחות מ-55 שנים, 45.2% לעומת גילאי ≤75, 43.8%; P=.59).

מ-2011 עד 2018 ההסתברות החזויה להישרדות של שנתיים עלתה מ-37.7% ל-50.3% בחולים מתחת לגיל 55 (P < .001) ומ-30.6% ל-36.2% בחולים בני 75 ומעלה (P<.001).

באופן דומה, ההישרדות החציונית mOS בחולים מתחת לגיל 55 עלתה מ-11.5 חודשים ל-16 חודשים במהלך תקופת המחקר, וההישרדות בחולים בני 75 ומעלה עלתה מ-9.1 חודשים ב-2011 ל-10.2 חודשים ב-2019.

מסקנות ורלוונטיות: מחקר עוקבה זה גילה שבחולים עם NSCLC מתקדם, השימוש והקליטה ב-ICI לאחר אישור FDA היו מהירים בכל קבוצות הגיל. יחד עם זאת, רווחי ההישרדות המקבילים היו צנועים, במיוחד בחולים המבוגרים ביותר.

מקור:

Voruganti T, Soulos PR, Mamtani R, Presley CJ, Gross CP. Association Between Age and Survival Trends in Advanced Non–Small Cell Lung Cancer After Adoption of Immunotherapy. JAMA Oncol. Published online January 26, 2023. doi:10.1001/jamaoncol.2022.6901

נושאים קשורים:  ICI,  NSCLC,  אימונותרפיה,  שרידות,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו