NSCLC 13.02.2023

כריתה לוברית או תת לוברית לסרטן ריאות NSCLC בשלב IA

רקע: הגילוי המוגבר של סרטן ריאות NSCLC חידש את העניין בכריתה תת-לוברית מול כריתת אונה

סרטן ריאות (אילוסטרציה)

המחקר רב-מרכזי, לא נחות, פאזה 3 שבו חולים עם NSCLC בשלבים קליניים כ-T1aN0 (גודל גידול, ≤2 ס"מ) חולקו באופן רנדומלי לעבור כריתה תת-לוברית או כריתה לוברית לאחר אישור תוך-ניתוחי של מחלה ללא בלוטות נגועות.

PEP היה DFS - הישרדות ללא מחלה, שהוגדרה כזמן שבין רנדומיזציה לבין הישנות המחלה או מוות מכל סיבה שהיא. SEP היו OS - הישרדות כללית, הישנות מקומית ומערכתית ותפקודי ריאות.

תוצאות: מיוני 2007 ועד מרץ 2017, 697 חולים הוקצו לעבור כריתה תת-לוברית (340 חולים) או כריתה לוברית (357 חולים). לאחר מעקב חציוני של 7 שנים, כריתה תת-לוברית לא הייתה נחותה מכריתה לובארית ל-DFS הישרדות ללא מחלה (HR להישנות המחלה או מוות, 1.01; CIי90%, 0.83 עד 1.24). בנוסף, OS ההישרדות הכוללת לאחר כריתה תת-לוברית הייתה דומה לזו שלאחר כריתה לוברית (יחס סיכון למוות, 0.95; CI 95%, 0.72 עד 1.26). DFS - ההישרדות ללא מחלה ל-5 שנים הייתה 63.6% (95% CI,י57.9 עד 68.8) לאחר כריתה תת-לוברית ו-64.1% (95% CI,י58.5 עד 69.0) לאחר כריתה לוברית. OS - ההישרדות הכוללת של 5 שנים הייתה 80.3% (95% CI,י75.5 עד 84.3) לאחר כריתה תת לוברית ו-78.9% (95% CI,י74.1 עד 82.9) לאחר כריתה לוברית. לא נראה הבדל מהותי בין שתי הקבוצות בשכיחות של הישנות מקומית או מרוחקת.

לגבי תפקוד ריאתי: ב-6 חודשים לאחר הניתוח, נמדד הבדל בין קבוצות של 2% ב-FEV1 בשנייה אחת, היה יותר גבוה בקבוצת שעברה כריתה התת-לוברית.

מסקנות: בחולים עם NSCLC היקפי עם גודל גידול של 2 ס"מ או פחות ומחלה ללא בלוטות ההילרית והמדיסטינלית, הכריתה תת-לוברית הייתה non inferior מכריתת אונה ביחס להישרדות ללא מחלה-DFS.יOS ההישרדות הכללית הייתה דומה בשני קבוצות.

מקור:

N Engl J Med 2023; 388:489-498 DOI: 10.1056/NEJMoa2212083

נושאים קשורים:  NSCLC,  סרטן ריאות,  כריתה לוברית,  כריתה תת-לוברית,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו