ניבולומאב 22.02.2023

ניבולומאב ואקסטיניב כטיפול קו שני לחולי סרטן תאי כליה גרורתי

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי ניבולומאב ואקסטיניב יכולים לשמש כטיפול קו שני לחולי סרטן תאי כליה גרורתי

במקרים של תגובה לא מספקת לטיפול קו ראשון בקרב חולים עם קרצינומה גרורתית של תאי כליה (mRCC), ניבולומאב ואקסיטיניב משמשים לעתים קרובות כטיפול קו שני. עם זאת, מעט מחקרים בחנו והשוו את היעילות והבטיחות של תרופות אלו.

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת International Journal of Urology ביקשו החוקרים לבחון את היעילות והבטיחות של ניבולומאב ושל אקסטיניב וזאת בקרב חולים עם קרצינומה גרורתית של תאי הכליה.

המחקר הנוכחי כלל סך של 58 חולים אשר טופלו עם ניבולומאב ו-57 חולים אשר טופלו עם אקסיטיניב כטיפול קו שני, וזאת בין חודשי אפריל 2013 לדצמבר 2019. החוקרים העריכו והשוו את היעילות הקלינית והבטיחות של שני הטיפולים.

תוצאות המחקר הדגימו כי הטיפול קו ראשון הנפוץ ביותר (61.7%) היה sunitinib. לא הודגם הבדל משמעותי בין ניבולומאב לאקסיטיניב בכל הקשור לשיעור התגובה האובייקטיבית ושיעור השליטה במחלה (p=0.280 ו-p=0.518, בהתאמה). גם השרידות ללא התקדמות (progression-free survival – PFS) והשרידות הכללית (overall survival – OS) היו דומים בחולים שטופלו בניבולומאב ואקסיטיניב (p=0.527 ו-p=0.266, בהתאמה), וזאת ללא קשר לתגובה האובייקטיבית לטיפול קו ראשון. יתר על כן, מודל סיכונים פרופורציונליים של Cox הדגים שסטטוס ביצועי Karnofsky לפני טיפול היה קשור באופן מובהק ל-PFS ולשרידות כוללת. למרות ששכיחות תופעות הלוואי הייתה גבוהה יותר באופן מובהק בקרב החולים אשר טופלו עם אקסיטיניב, לא הודגם הבדל משמעותי בין שתי הקבוצות בזמן עד לכישלון טיפולי.

תוצאות המחקר הדגימו כי ניבולומאב ואקסיטיניב הינם בעלי יתרונות קליניים דומים כטיפול קו שני בחולים עם mRCC. לפיכך, טיםולים אלו יכולים להוות אופציה לטיפול רציף לאחר טיפול במעכבי טירוזין קינאז (TKIs). מחקרים עתידיים וסמנים ביולוגיים אפשריים יסייעו לחזות את התגובה הקלינית ל-TKIs או למעכבי נקודת בקרה חיסונית בחולים עם mRCC.

מקור:

A comparative study on nivolumab and axitinib as secondary treatment in patients with metastatic renal cell carcinoma: A multi‐institutional retrospective study in Japan. Taigo Kato, Satoru Yumiba, Wataru Nakata, et al. International Journal of Urology. Dec 28, 2022

נושאים קשורים:  ניבולומאב,  אקסטיניב,  סרטן תאי כליה,  טיפול קו שני,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו