NSCLC 09.03.2023

אדגרסיב לטיפול ב-NSCLC עם מוטציית KRAS G12C

בחולים עם NSCLC עם מוטציה ב-KRASG12C, שטופלו בעבר בכימותרפיה מבוססת פלטינום או אימונוטרפיה, אדגרסיב הראה יעילות קלינית ללא אות בטיחות חדש

סרטן ריאות (אילוסטרציה)
סרטן ריאות (אילוסטרציה)

רקע כללי: Adagrasib, מעכב KRASG12C, קושר באופן בלתי הפיך וסלקטיבי את KRASG12C, ונועל אותו במצבו הלא פעיל. Adagrasib הראתה פעילות קלינית ובעלת פרופיל תופעות לוואי מקובל בחלק  1-1b של מחקר KRYSTAL-1 שלב 1-2.

שיטות: אנשים עם NSCLC עם מוטציה KRASG12C שקיבלו טיפול בעבר בכימותרפיה מבוססת פלטינום ומעקבי pdl1 קיבלו אדגרסיב (600 מ"ג דרך הפה פעמיים ביום). PEP primary end point - היה ORR - תגובה אובייקטיבית לטיפול שהוערכה על ידי סקירה מרכזית בלתי תלויה עיוורת.  SEP seconsary end point היה משך התגובה, PFS - הישרדות ללא התקדמות, OS - הישרדות כללית ובטיחות.

תוצאות: נכון ל-15 באוקטובר 2021, טופלו בסך הכל 116 חולים עם NSCLC עם מוטציה ב-KRASG12C (חציון מעקב, 12.9 חודשים); 98.3% קיבלו בעבר גם כימותרפיה וגם אימונותרפיה. מתוך 112 חולים עם מחלה ניתנת למדידה בתחילת המחקר, ל-48 (42.9%) הייתה תגובה אובייקטיבית מאושרת. משך התגובה החציוני היה 8.5 חודשים (CI 95% מ-6.2 עד 13.8), PFS וההישרדות החציונית ללא התקדמות 6.5 חודשים (95% CI, 4.7 עד 8.4). נכון ל-15 בינואר 2022 (חציון מעקב, 15.6 חודשים), חציון  OS-ההישרדות הכולל היה 12.6 חודשים (95% CI,י9.2 עד 19.2). אצל 33 חולים עם גרורות יציבות ב-CNS, גרורות שטופלו בעבר ORR תוך גולגולתי היה 33.3% (CIי95% 18 עד 51.8).

תופעות לוואי: TRAE התרחשו ב-97.4% מהמטופלים - דרגה 1 או 2 ב-52.6% ודרגה 3 ומעלה ב-44.8% (כולל שני אירועים בדרגה 5) - והביאו להפסקת נטילת התרופה ב-6.9% מהחולים.

מסקנות: בחולים עם NSCLC עם מוטציה ב-KRASG12C, שטופלו בעבר בכימותרפיה מבוססת פלטינום או אימונוטרפיה, אדגרסיב הראה יעילות קלינית ללא אות בטיחות חדש.

מקור:

N Engl J Med 2022; 387:120-131 DOI: 10.1056/NEJMoa2204619

נושאים קשורים:  NSCLC,  מוטציית KRAS,  אדגרסיב,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו