לימפדמה בסרטן השד 18.04.2023

גורם הסיכון העיקרי להתפתחות לימפדמה הקשורה לסרטן השד

ההשפעה של ניתוחים אקסילריים ואסטרטגיה רדיותרפית על הסיכון לבצקת לימפה ותפקוד לקוי של הגפיים העליונות בקרב חולות סרטן שד מוקדם

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת The Breast ביקשו החוקרים לחקור את גורמי הסיכון ללימפדמה הקשור לסרטן השד (Breast Cancer Related Lymphedema – BCRL) והפרעת תפקוד בגפיים העליונות (upper extremity dysfunction – UED), וזאת בקרב חולות עם סרטן שד מוקדם לאחר טיפול מתקדם. בנוסף, החוקרים ביקשו להשוות את הרעילות של אסטרטגיות הטיפול השונות.

מחקר זה נערך במתכונת רטרוספקטיבית. המחקר (2017-2020) כלל סך של 1,369 חולות סרטן השד pT1-3N0-1M0 אשר עברו טיפול קרינתי אדג'ובנטי. BCRL ו-UED זוהו בעזרת שאלוני Norman ו-QuickDASH. החוקרים העריכו את ההיארעות, החומרה וגורמי הסיכון ל-BCRL ו-UED.

תוצאות המחקר הדגימו כי, בתום מעקב חציוני של 25 חודשים, 249 מהחולות פיתחו BCRL. נתיחת בלוטות לימפה אקסילאירות (Axillary Lymph Node Dissection – ALND), הוצאה של מספר רב של בלוטות, טיפול רדיותרפי בצד ימין והיפופרקציונציה של הקרינה בטיפול הכולל הקרנת בלוטות אזוריות (regional nodal irradiation – RNI), נמצאו כגורמי סיכון מובהקים סטטיסטית ל-BCRL (כולם עם p < 0.05).

מהשוואה בין קבוצות הטיפול נמצא כי לקבוצת ביופסיית בלוטות הזקיף (Sentinel Lymph Node Biopsy – SLNB) + RNI סיכון נמוך משמעותית ל-BCRL, וזאת בהשוואה לקבוצת ALND + RNI (10.8% לעומת 32.5%, יחס סיכונים: 0.426, p = 0.020).

מאידך, לא נמצא הבדל מובהק בין ביצוע ALND בלבד לעומת ALND + RNI או SLNB לעומת SLNB + RNI. בסך הכל 193 חולים פיתחו UED ו-ALND (p=0.02) היה גורם הסיכון המשמעותי היחיד שנמצא ל-UED. בקרב קבוצת SLNB + RNI הודגמה ירידה משמעותית בסיכון ל-UED, וזאת בהשוואה לקבוצת ALND + RNI (7.5% לעומת 23.9%, יחס סיכונים: 0.260, p = 0.001) ולא נמצא הבדל משמעותי בין SLNB ל-SLNB + RNI או ALND לעומת ALND + RNI.

מתוצאות מחקר זה עולה כי ALND אגרסיבי נותר גורם הסיכון העיקרי עבור BCRL ו-UED. מאידך, RNI אינו מהווה גורם סיכון מובהק. לפיכך, החלפת ALND בהקרנות מותאמת אישית יכולה להוות אסטרטגיית מניעה יעילה בקרב חולות סרטן שד.

מקור:

Zheng SY, Chen CY, Qi WX, Cai G, Xu C, Cai R, Qian XF, Shen KW, Cao L, Chen JY. The influence of axillary surgery and radiotherapeutic strategy on the risk of lymphedema and upper extremity dysfunction in early breast cancer patients. Breast. 2023 Apr;68:142-148. doi: 10.1016/j.breast.2023.02.001. Epub 2023 Feb 4. PMID: 36764019; PMCID: PMC9941509.

נושאים קשורים:  סרטן שד,  טיפול קרינתי מותאם אישית,  לימפדמה הקשור לסרטן השד,  הפרעת תפקוד בגפיים העליונות,  מחקרים