קרדיומיופתיה היפרתרופית 20.04.2023

קרדיומיופתיה היפרתרופית בילדים ומבחן מאמץ כמנבא פרוגנוסטי

האם ממצאים חריגים במבחן מאמץ מנבאים תוצאים ירודים בילדים עם קרדיומיופתיה היפרתרופית?

קרדיוגרמה של לב, הולטר, בילד. אילוסטרציה

קרדיומיופתיה היפרתרופית (Hypertrophic Cardiomyopathy - HCM) נמצאה קשורה לתגובות חריגות לפעילות גופנית. במבוגרים עם HCM, תוצאות לא תקינות בבדיקת מאמץ מנבאות תוצאים של אי ספיקת לב. מטרת מחקר זה היתה לקבוע האם תוצאות לא תקינות בבדיקת מאמץ קשורות לתוצאים שליליים בילדים עם HCM.

במחקר עוקבה בינלאומי זה, בו השתתפו 20 מרכזים רפואיים, נכללו מטופלים שאובחנו עם HCM ראשוני בגיל צעיר מ-18 שנים. תגובה בלתי תקינה לפעילות גופנית הוגדרה כעליית לחץ דם חריגה, שינויים חדשים או מוחמרים במקטע ST-T או פעילות אקטופית של החדר בתגובה למאמץ. מוות לבבי פתאומי (Sudden Cardiac Death - SCD) הוגדר כאירועים של SCD או הנצלה מ-SCD.

החוקרים השתמשו בעקומת קפלן-מאייר, תוצאים מתחרים ורגרסיה על שם COX לצורך הערכה של הקשר בין תגובה חריגה למבחן מאמץ לבין שרידות ללא SCD או השתלת לב.

מתוך 724 נבדקים שנמצאו מתאימים להשתתפות במחקר, 630 עברו בדיקת מאמץ אחת לפחות. לא היו הבדלים מובהקים במאפיינים הקליניים בין נבדקים שעברו מבחן מאמץ לבין אלה שלא. גילם החציוני של הנבדקים בעת ביצוע מבחן מאמץ עמד על 13.8 שנים (טווח בין רבעוני של 4.7 שנים); 78% היו ממין זכר ו-39% טופלו עם חסמי בטא.

מתוך המשתתפים במחקר, 175 (28%) הדגימו תוצאות חריגות במבחן המאמץ. תוצאות המחקר הדגימו כי מטופלים עם תוצאות חריגות במבחן המאמץ סבלו יותר מהיפרתרופיה של המחיצה הבין-חדרית, ציוני z גבוהים יותר עבור קוטר עלייה שמאל, מפל לחצים גבוה יותר במוצא חדר שמאל במנוחה, ועברו ניתוח לכריתת שריר (myomectomy) בתדירות גבוה יותר, בהשוואה לנבדקים שלא הדגימו תוצאות חריגות במבחן המאמץ (p<0.05).

בהשוואה לתוצאות תקינות במבחן מאמץ, תוצאות חריגות במבחן מאמץ נמצאו קשורות לירידה בשרידות ללא השתלת לב, למשך חמש שנים (97% לעומת 88%; p=0.005).

מטופלים עם איסכמיה בהשראת פעילות גופנית הציגו את ההסתברות הגבוה ביותר לתמותה מכל סיבה או להשתלת לב (יחס סיכונים של 4.86; רווח בר-סמך של 95%, 1.69-13.99), ולאחריהם התייצגו מטופלים עם תגובה חריגה של לחץ דם (יחס סיכונים של 3.19, רווח בר-סמך של 95%, 1.32-7.71). איסכמיה בהשראת מאמץ גופני נמצא קשור לירידה בשרידות ללא אירועי SCD (יחס סיכונים של 3.32, רווח בר-סמך של 95%, 1.27-8.7).

אקטופיה בהשראת מאמץ גופני לא נמצאה קשורה לשינויים בתוצאי השרידות.

מסקנת החוקרים היתה כי בנבדקים עם HCM של הילדות שכיח לראות תוצאות חריגות במבחני מאמץ. תוצאות חריגות במבחן מאמץ נמצאו קשורות, באופן עצמאי, לירידה בשרידות ללא השתלת לב, במיוחד במטופלים שמציגים איסכמיה או תגובה חריגה של לחץ דם בהשראת פעילות גופנית.

איסכמיה עקב מאמץ גופני נמצאה קשורה, באופן עצמאי, גם לאירועים של SCD. ממצאים אלה מחזקים את הצורך בביצוע בדיקות מאמץ עבור ילדים עם HCM כחלק מהערכת הסיכון השגרתי שלהם.

מקור:

The Prevalence and Association of Exercise Test Abnormalities With Sudden Cardiac Death and Transplant-Free Survival in Childhood Hypertrophic Cardiomyopathy. Jennifer Conway, Sandar Min, Chet Villa, et al. Circulation Nov 6, 2022

נושאים קשורים:  קרדיומיופתיה היפרתרופית של הילדות,  מבחן מאמץ,  איסכמיה בהשראת מאמץ גופני,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו