סרטן מעי גס וחלחולת 05.07.2023

יחס קריאטנין-ציסטאין C כמנבא פרוגנוסטי בסרטן מעי גס וחלחולת

יחס קריאטנין-ציסטאין C גבוה נמצא קשור לשרידות כוללת ושרידות ללא התקדמות ארוכה יותר עבור מטופלים עם סרטן המעי הגס והחלחולת שעברו טיפול ניתוחי

בדיקת רמות קריאטנין בדם. אילוסטרציה

מטרת מחקר זה היתה לבחון את הקשר בין יחס קריאטנין לציסטאין C לבין שרידות כוללת (Overall Survival- OS) ושרידות ללא התקדמות (Progression-Free Survival - PFS) במטופלים עם סרטן המעי הגס והחלחולת (Colorectal Cancer - CRC) שעברו טיפול ניתוחי.

בניתוח נתונים רטרוספקטיבי זה נכללו 975 מטופלים עם CRC שעברו כריתה ניתוחית בין התאריכים ינואר 2012-ינואר 2015. החוקרים השתמשו בעקומה של שלושה נתונים על מנת לתאר את הקשר הלא-לניארי בין PFS/OS לבין יחס קריאטנין/ציסטאין C, במודל רגרסיה על שם COX ועקומת קפלן-מאייר על מנת להעריך את ההשפעה של יחס קריאטנין/ציסטאין C על שרידות של נבדקים עם CRC.

גורמים פרוגנוסטיים עם ערך p של 0.05 ומטה, לפי ניתוח רב-משתני, היו בשימוש לצורך בניית נומוגרמות של פרוגנוזה. עקומה אופיינית למסווג (Receiver Operator Characteristic curve - ROC) שימשה לצורך השוואה בין יעילות הנומוגרמות הפרוגנוסטיות לבין סיווג פתולוגי מסורתי.

תוצאות המחקר הדגימו קשר לניארי שלילי בין יחס קריאטנין/ציסטאין C לבין תוצאי PFS ירודים בחולים עם CRC. מטופלים עם יחס קריאטנין/ציסטאין C נמוך הדגימו PFS ו-OS ירודים בהשוואה לנבדקים עם יחס קריאטנין/ציסטאין C גבוה (PFS:י50.8% לעומת 63.9%, p=0.002;יOS:י 52.5% לעומת 68.9%, p<0.001).

ניתוח רב-משתני הדגים כי נומוגרמות פרוגנוסטיות מבוססות על יחס קריאטנין/ציסטאין C הדגימו תפקוד מנבא טוב, עם מדד התאמה מעל 0.7, אשר יכול לנבא פרוגנוזה של 1-5 שנים.

מסקנת החוקרים היתה כי יחס קריאטנין/ציסטאין C יכול לשמש סמן פרוגנוסטי לניבוי PFS או OS בחולים עם CRC, לתרום לסיווג פתולוגי ויחד עם סמני גידול יכול לסייע בריבוד פרוגנוסטי מעמיק עבור מטופלים עם CRC.

מקור:

Front. Oncol., 20 June 2023 Sec. Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer Volume 13 - 2023 | https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1155520

נושאים קשורים:  סרטן מעי גס וחלחולת,  יחס קריאטנין/ציסטאין C,  שרידות,  פרוגנוזה,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו