טרבקולופלסטיה 25.07.2023

יעילות טרבקולופלסטיה סלקטיבית בלייזר תחת טיפול מדכא חיסון

ממחקר חדש עולה כי בקרב המקבלים טיפול מדכא חיסון, חלה ירידה בתגובה לטרבקולופלסטיה בלייזר בטווח של שנה מביצוע הפרוצדורה

גלאוקומה (אילוסטרציה)

במסגרת מחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of Glaucoma, ביקשו החוקרים לקבוע האם חולים הנוטלים תרופות סיסטמיות מדכאות חיסון מגיבים באופן שונה להורדת לחץ תוך עיני (Intraocullar pressure – IOP) עקב טרבקולופלסטיה סלקטיבית בלייזר (selective laser trabeculoplasty – SLT), בהשוואה לקבוצת ביקורת.

במחקר הנוכחי נכללו מטופלים שעברו SLT ב-Mayo Clinic בשנים 2017-2021. המחקר השווה חולים תחת טיפול סיסטמי מדכא חיסון (108 עיניים, 72 נבדקים) לנבדקי ביקורת ללא טיפול (1,997 עיניים, 1,417 נבדקים). התוצא העיקרי של מחקר זה היה אחוז הירידה ב-IOP 1-2 חודשים, 3-6 חודשים ו-12 חודשים לאחר ביצוע SLT. אנאליזות נוספות בדקו את אחוז הנבדקים אשר לא נצרכו לטיפול נוסף.

תוצאות המחקר הדגימו כי לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות בשינוי ב-IOP בהתאמה לגיל, וזאת כפי שנמדד במעקב הראשון (1-2 חודשים) לאחר ביצוע SLT (-18.8±20.7% לעומת -16.0±16.5%, P=0.256) ובמדידה 3-6 חודשים לאחר SLT (-15.2±21.6% לעומת -18.3±23.2%, P=0.062).

מאידך, 12 חודשים לאחר SLT, הירידה ב-IOP היתה קטנה באופן משמעותי בקבוצת המחקר בהשוואה לקבוצת הביקורת (-15.1±21.2% לעומת -20.3±22.9%, P=0.045). לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות בצורך בטיפולים נוספים במהלך תקופת המחקר.

מתוצאות מחקר זה עולה כי בטווח הקצר לאחר ביצוע SLT, אין הבדל בשינוי ב-IOP בין אלה המקבלים טיפול אימונוסופרסיבי סיסטמי לאלה אשר אינם. עם זאת, בקרב הראשונים נצפתה ירידה בתגובה לטיפול שנה מביצוע SLT. החוקרים קוראים לביצוע מחקרי המשך אשר יבחנו את הוויסות של IOP לאחר SLT בקרב מטופלים תחת טיפול מדכא חיסון.

נושאים קשורים:  לחץ תוך עיני,  טרבקולופלסטיה סלקטיבית בלייזר,  טיפול מדכא חיסון,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו