ניוון מקולרי ניאו-וסקולרי 16.08.2023

מרווחי הזרקה לאחר מעבר לטיפול עם brolucizumab בחולי nAMD

במחקר עמדו על הגורמים הקשורים להארכת מרווח ההזרקה של תכשירים נוגדי-VEGF בקרב חולים עם ניוון מקולרי ניאו-וסקולרי הקשור לגיל, המטופלים עם brolucizumab. הנה התוצאות

ניוון מקולרי הקשור לגיל. אילוסטרציה

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Ophthalmology, ביקשו החוקרים לזהות גורמים הקשורים להארכת מרווח ההזרקה של תכשירים נוגדי VEGF (anti–vascular endothelial growth factor), בקרב חולים עם ניוון מקולרי ניאו-וסקולרי הקשור לגיל (neovascular age-related macular degeneration – nAMD) המטופלים עם brolucizumab.

מחקר זה נערך במתכונת רטרוספקטיבית ותצפיתית. המחקר כלל סך של 1,890 מבוגרים (2,015 עיניים) אמריקאים ממרשם IRIS® Registry (Intelligent Research in Sight) עם nAMD, אשר עברו מטיפול עם נוגד VEGF אחר לטיפול עם  brolucizumab בלבד במשך 12 חודשים ומעלה (8 לאוקטובר 2019 – 26 בנובמבר 2021).

ניתוחים חד ורב משתנים שימשו לבחינת מאפיינים דמוגרפיים וקליניים הקשורים להארכת מרווח ההזרקה לאחר החלפה ל-brolucizumab. הנבדקים הוגדרו לפי הארכה/אי- הארכה. נבדקים אשר (1) האריכו את מרווח ההזרקה בשבועיים ומעלה לאחר 12 חודשי טיפול עם brolucizumab (ביחס למרווח לפני החלפת הטיפול) ו-(2) היו בעלי בדיקת חדות ראייה יציבה (אובדן או תוספת של < 10 אותיות) או משופר (תוספת של 10 אותיות ומעלה) לאחר 12 חודשי טיפול, הוגדרו כ"מאריכים" (N=1,186, 58.9%).

תוצאות המחקר הדגימו כי ל"מאריכים" ו"לא מאריכים" היו מאפיינים קליניים ודמוגרפיים דומים, מלבד זה ש"מאריכים" היו בעלי מרווחי הזרקה קצרים יותר לפני החלפת טיפול (ממוצע: 5.9 ± 2.1 שבועות לעומת 10.1 ± 7.6 שבועות, בהתאמה).

מניתוח מודל לוגיסטי רב משתני עלה כי מרווח הזרקה קצר לפני החלפת טיפול קשור באופן ישיר ומובהק להארכת מרווח הזרקה לאחר מעבר לטיפול עם brolucizumab (יחס סיכויים מותאם: 5.6 למרווח הזרקה לפני החלפה של < 8 שבועות לעומת 8 שבועות ומעלה, רווח בר-סמך 95%: 4.5-6.9, P<0.001). נבדקים עם אינדקס חדות ראייה של 40-65 אותיות היו בעלי סיכון נמוך יותר להיות מוגדרים כ"מאריכים", זאת בהשוואה לאלה עם חדות ראייה טובה מזה.

מתוצאות מחקר זה עולה כי הגורם בעל הקשר החזק ביותר להארכת מרווח ההזרקה לאחר החלפת טיפול היה קיצור מרווח ההזרקה לפני המעבר לטיפול עם brolucizumab. מטופלים אשר נצרכו לתדירות טיפול גבוה יותר (קיצור מרווח הזרקה לפני החלפת טיפול) היו בעלי ההארכה הגדולה ביותר של מרווח ההזרקה בעת המעבר ל-brolucizumab. לאחר בחינת תוצאי רווח והפסד, ניתן להגיד כי brolucizumab הינו תכשיר יעיל לטיפול האלו עם עומס טיפולי מוגבר על רקע צורך בטיפולים רבים.

מקור:

MacCumber MW, Wykoff CC, Karcher H, Adiguzel E, Sinha SB, Vishwakarma S, LaPrise A, Igwe F, Freitas R, Ip MS, Zarbin MA. Factors Linked to Injection Interval Extension in Eyes with Wet Age-Related Macular Degeneration Switched to Brolucizumab. Ophthalmology. 2023 Aug;130(8):795-803. doi: 10.1016/j.ophtha.2023.03.017. Epub 2023 Mar 27. PMID: 36990322.

נושאים קשורים:  נוגדי VEGF,  ניוון מקולרי ניאו-וסקולרי הקשור לגיל,  מרווח הזרקה,  מחקרים,  brolucizumab
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו