סרטן קיבה 08.10.2023

הערכת עובי דופן הקיבה בבדיקות סקר לגילוי סרטן קיבה

האם ביצוע בדיקת סקר בעזרת אולטרסאונד עם האדרה בנטילה פומית מסייעת בריבוד הסיכונים להתפתחות סרטן קיבה?

קיבה (אילוסטרציה)

מטרת המחקר היתה לבחון רטרוספקטיבית את השימוש באולטרסאונד בשילוב האדרה בנטילה פומית (Oral-Contrast Enhanced Ultrasonography - O-CEUS) לצורך הערכת עובי דופן הקיבה במסגרת בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן קיבה (Gastric Cancer - GC) ולקבוע אסטרטגיית סקירה עבור GC עם ריבוד סיכונים על בסיס עובי דופן הקיבה.

במחקר נכללו נבדקים שעברו O-CEUS בין התאריכים ינואר 2015-מרץ 2020 בבית החולים של החוקרים, אשר נותרו במעקב למשך שלוש שנים לפחות. עובי דופן הקיבה נמדד בעזרת O-CEUS והנבדקים חולקו לקבוצות על בסיס העובי הנמדד עם שימוש בערכי סף של שש ותשע מ"מ.

לאחר מכן החוקרים בחנו את היארעות GC בכל קבוצה. ההדמיות והמידע הקליני של הנבדקים נאספו ונותחו. החוקרים יצרו עקומת שרידות על שם קפלן-מאייר וביצעו רגרסיה לסיכונים יחסיים על שם COX על מנת למדוד את הסיכון להיארעות של GC.

במחקר נכללו 4,047 נבדקים. תוצאות המחקר הדגימו כי במהלך תקופת המעקב שבעה נבדקים פיתחו GC (שיעורי היארעות של 0.17%). מבין הנבדקים שחלו ב-GC, אחד היה בקבוצה א' (עובי דופן הקיבה קטן מ-6 מ"מ), שניים היו בקבוצה ב' (עובי דופן קיבה של 6-9 מ"מ) וארבעה היו בקבוצה ג' (עובי קופן קיבה מעל 9 מ"מ).

לפי עקומת שרידות על שם קפלן-מאייר, נמצאה שונות מובהקת בין עקומות השרידות של הנבדקים בהתבסס על עובי דופן הקיבה בבדיקת O-CEUS (p<0.01). הסיכון להיארעות של GC בקבוצות ב' ו-ג' היה גבוה באופן מובהק מאשר בקבוצה א' (4.76E+2-fold and 1.50E+2-fold).

מסקנת החוקרים היתה כי O-CEUS היא שיטה נגישה, זולה, בטוחה ולא פולשנית לצורך בדיקת סקר עבור GC. מדידה של עובי דופן הקיבה מסייעת בניבוי הסיכון להתפתחות GC לפי מערכת ריבוד הסיכונים שהוצגה במחקר.

מקור:

Front. Oncol. Sec. Gastrointestinal Cancers: Gastric and Esophageal Cancers Volume 13 - 2023 | doi: 10.3389/fonc.2023.1218800

נושאים קשורים:  סרטן קיבה,  אולטרסאונד עם האדרה בנטילה פומית,  ריבוד סיכונים,  בדיקות סקר,  עובי דופן הקיבה,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו