HER2 07.12.2023

טיפול בפסגו במתן תת עורי מביא לחיסכון בזמן ובמשאבים

תוצאות מחקר PHaTiMa הדגימו כי טיפול בפסגו במתן תת עורי מביא לחיסכון בזמן ובמשאבים בהשוואה לטיפול במשלב של פרג'טה והרספטין במתן תוך ורידי, בקרב מטופלות עם סרטן שד מוקדם חיובי ל-HER2

זריקה, חיסון. אילוסטרציה

בכנס ESMO Breast 2023 פורסמו תוצאות מחקר PHaTiMa אשר בחן את הזמן והמשאבים שנדרשו בעת הטיפול בפסגו במתן תת עורי לעומת פרג'טה (במתן תוך ורידי) והרספטין (במתן תוך ורידי או תת עורי), במטופלות סרטן שד מוקדם מסוג HER2 חיובי. במחקר השתתפו 34 נשים מעשרה מרכזים רפואיים בספרד. תצפיות מדידה בוצעו במהלך 3 מחזורי טיפול עם פרג'טה (במתן תוך ורידי) והרספטין (במתן תוך ורידי או תת עורי) ולאחר- מכן, במהלך 3 מחזורי טיפול נוספים עם פסגו במתן תת עורי.

תוצאות המחקר הדגימו כי בכל מחזור טיפול, הטיפול בפסגו חסך 71% ו-63% מזמן השימוש בחדר הטיפולים,  75% ו-69% מזמן הישיבה הכולל של המטופלים, וזאת בהשוואה לפרוטוקולי הטיפול בפרג'טה במתן תוך ורידי והרספטין במתן תוך ורידי או תת עורי בהתאמה. פסגו הביא גם כן להפחתה בזמן העבודה של הצוות הרפואי בכ-49% ושימוש מופחת בציוד נלווה. בנוסף, לא נצפו סיגנלים בטיחותיים חדשים, נתוני בטיחות אשר נאספו עד למחזור הטיפול השביעי, כללו 20 מטופלים עם 38 תופעות לוואי הקשורות לטיפולים הנחקרים  (רוב תופעות הלוואי היו בדרגה 1-2 ושתיים בלבד בדרגה 3: שלשולים ורגישות יתר).

תוצאות מחקר זה מחזקות כי הטיפול בפסגו מביא לחיסכון משמעותי בזמן הן בקרב מטופלים והן בקרב הצוות הרפואי ואת העדפתם לצורת מתן תת עורית. בנוסף לחסכון המשמעותי בזמן פסגו נמצא כמפחית בצריכת משאבים רפואיים, כל זאת עם יעילות ובטיחות דומה לטיפול במתן תוך ורידי.

מטעם חברת רוש פרמצבטיקה

נושאים קשורים:  HER2,  עירוי תת עורי,  פרטוזומאב,  טרסטוזומאב,  סרטן השד,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך