סרטן הערמונית 11.12.2023

מדד הסיכון התזונתי הגריאטרי ופרוגנוזה בסרטן הערמונית

ממחקר חדש עולה כי GNRI, מדד הסיכון התזונתי הגריאטרי, עשוי להיות אינדיקטור פרוגנוסטי לשימוש בהערכת תוצאי שרידות בחולי סרטן ערמונית גרורתי רגיש להורמונים ובסיכון גבוה

תזונה בקשישים. אילוסטרציה

תת תזונה נקשרת עם פרוגנוזה בחולי סרטן. מדד הסיכון התזונתי הגריאטרי (GNRI: geriatric nutritional risk index), המבוסס על היחס בין משקל הגוף בפועל למשקל האידיאלי, וכולל גם את רמת האלבומין בסרום, הוא כלי סקר פשוט לשימוש לצורך הערכת תזונה.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת Cancers החוקרים בדקו את יכולת ה-GNRI לשמש כגורם פרוגנוסטי לתוצאים אונקולוגיים בחולי סרטן ערמונית גרורתי רגיש להורמונים ובסיכון גבוה (mHSPC: metastatic hormone-sensitive prostate cancer).

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה רב-מרכזי ביפן אשר כלל 175 חולים מ-14 מוסדות שונים המקושרים ל-Tokai Urologic Oncology Research Seminar ומוגדרים כ-LATITUDE high-risk mHSPC, כאשר 102 מתוכם קיבלו androgen deprivation therapy (ADT) בתוספת טיפול מקדים עם אביראטרון אצטט ו-73 קיבלו ADT בתוספת ביקאלוטאמיד (Bica).

החולים סווגו לקבוצות GNRI נמוך (<98) או GNRI גבוה (≥98). ה-GNRI התבסס על מדד מסת הגוף ורמת האלבומין בסרום. אנליזת קפלן-מאייר הדגימה כי חציון השרידות הכוללת (OS) של קבוצת ה-GNRI הנמוך (חציון 33.7 חודשים; רווח בר סמך של 95%: 26.2-not reached [NR]) היה גרוע יותר באופן מובהק לעומת זה שנצפה בחולים עם GNRI גבוה (חציון: NR; רווח בר-סמך של 95%, NR-NR; p <0.001).

אנליזה מרובת משתנים זיהתה כי Bica ו-GNRI נמוך (<98) היו גורמים פרוגנוסטיים בלתי תלויים להפחתת משך הזמן לסרטן ערמונית עמיד לסירוס ולקיצור השרידות הכוללת, ולפיכך, עם פרוגנוזה גרועה יותר.

לסיכום, ממצאי החוקרים מצביעים על כך שה-GNRI עשוי להיות אינדיקטור פרוגנוסטי ואפשרי לשימוש בהערכת תוצאי השרידות בחולי LATITUDE high-risk mHSPC.

מקור:

Naiki, T.; Takahara, K.; Watanabe, H.; Nakane, K.; Sugiyama, Y.; Koie, T.; Shiroki, R.; Miyake, H.; Yasui, T. The Geriatric Nutritional Risk Index Predicts Prognosis in Japanese Patients with LATITUDE High-Risk Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer: A Multi-Center Study. Cancers 202315, 5333. https://doi.org/10.3390/cancers15225333

נושאים קשורים:  סרטן הערמונית,  תזונה,  תת-תזונה,  פרוגנוזה,  סרטן,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו