סרטן סופני 02.01.2024

טיפול עם סטרואידים לא משפיע על שרידות בחולי סרטן בשלב סופני

חולי סרטן בשלב סופני אשר טופלו עם סטרואידים להקלה בתסמינים לא הראו פגיעה במשך השרידות בהשוואה לחולים בשלב דומה ללא טיפול זה

חולה פליאטיבי. אילוסטרציה

סטרואידים נמצאים בשימוש נרחב להקלת תסמינים בקרב חולי סרטן בשלב סופני, אך לא ברור האם השימוש בהם עשוי להשפיע על שרידות החולה. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת Journal of palliative care, החוקרים השוו את שרידותם של חולי סרטן בשלב סופני אשר קיבלו, או שלא קיבלו, טיפול עם סטרואידים לצורך הקלה בתסמינים. החוקרים ריבדו את החולים לפי הפרוגנוזה החזויה שלהם.

לצורך כך, החוקרים סקרו באופן רטרוספקטיבי חולי סרטן עוקבים שטופלו עם סטרואידים לצורך הקלה בתסמינים במסגרת יחידה אחת לטיפול פליאטיבי. החוקרים ריבדו את המטופלים בהתאם לפרוגנוזה החזויה שלהם באמצעות palliative prognostic score (PaP) לפני התחלת הטיפול עם סטרואידים, או בהתייצגות בחולי ביקורת שלא קיבלו טיפול זה. שתי הקבוצות הושוו מבחינת השרידות בהתבסס על ציוני ה-PaP.

אנליזת החוקרים כללה 204 חולי סרטן מסוגים שונים אשר טופלו עם סטרואידים להקלה תסמינית במהלך תקופת המחקר ו-139 נבדקי ביקורת שלא קיבלו סטרואידים במסגרת הטיפול.

ממצאי החוקרים הדגימו כי לא נצפה הבדל בשרידות בין קבוצות הטיפול עם סטרואידים ובין נבדקי הביקורת, כאשר תקופת השרידות הממוצעת של שתי הקבוצות עמדה על כשלושה שבועות. החוקרים מסכמים כי בקרב חולי סרטן סופני, עם פרוגנוזה מוגבלת, הטיפול עם סטרואידים להקלה בתסמינים לא השפיע על משך השרידות.

מקור:

Katayama H, Tabata M, Kamei H, Mimura Y, Maeda Y. Relationship Between Corticosteroid Administration and Survival Period in Terminal Cancer Patients. Journal of Palliative Care. 2023;0(0). doi:10.1177/08258597231221924

נושאים קשורים:  סטרואידים,  טיפול סימפטומטי,  שרידות,  סרטן סופני,  טיפול פליאטיבי,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו