מלנומה 10.04.2024

משמעות נסיגת גידול מלנומה בתגובה לטיפול באינטרפרון

במחקר נבחנה משמעותן הפרוגנוסטית של תגובות כהתכייבות ונסיגה בגידולי מלנומה בחולים שטופלו באינטרפרון אלפא. הנה הממצאים

בדיקה, אבחון מלנומה. אילוסטרציה

חוקרים שיערו כי נסיגה עשויה להשפיע על יעילות הטיפול האדג'ובנטי עם תכשירי אינטרפרון (Interferon - IFN) בשל ההשפעה של טיפול זה על התגובה החיסונית של המאחסן. מטרת המחקר היתה לבחון נסיגה והתכייבות כמאפיינים פרוגנוסטיים של נבדקים עם מלנומה שטופלו עם אינטרפרון אלפא (IFN-α).

במסגרת המחקר החוקרים עקבו, באופן פרוספקטיבי, אחר 357 נבדקים עם מלנומה שקיבלו טיפול עם IFN. הם בחנו את משך השרידות ללא התקדמות המחלה (Progression-Free Survival - PFS) ושרידות כוללת (Overall Survival - OS) כתלות בהופעת נסיגה או התכייבות של השאת.

ניתוח בשיטת קפלן-מאייר בוצע בנוסף לרגרסיה על שם COX, על מנת לזהות גורמי סיכון. החוקרים השתמשו בפונקציית השרידות של רגרסיית COX על מנת לבחון את ההשפעה של הנסיגה וההתכייבות של השאת על PFS ו-OS, כתלות בעובי הגידול הראשוני לפי מדד ברסלאו (T1-T4).

תוצאות המחקר הדגימו מתאם חיובי משמעותי בין נסיגה של הגידול לבין PFS (p=0.0018, יחס סיכונים של 0.352) ו-OS (p=0.0112, יחס סיכונים של 0.380) ומתאם שלילי בין התכייבות לבין תוצאי השרידות (PFS:יp=0.0001, יחס סיכונים של 2.629; OS:יp=0.0003, יחס סיכונים של 2.388). הודגמה השפעה עצמאית של אלה על תוצאי השרידות.

התוצאים הטובים ביותר נצפו בקבוצת הנבדקים עם נסיגה ללא התכייבות של הגידול ואילו התוצאים הירודים ביותר נצפו בקבוצת הנבדקים ללא נסיגה ועם התכייבות של השאת. מתוך גורמי הסיכון השונים, עובי הגידול לפי מדד ברסלאו נמצא כגורם הסיכון בעל ההשפעה המירבית. לא נמצא קשר בין מידת הנסיגה של הגידול לבין דרגת הגידול לפי מדד ברסלאו, אך ההשפעה המירבית נצפתה בגידולים עם עובי משמעותי יותר בתחילה.

תוצאות המחקר הדגימו כי נסיגה של הגידול כתגובה לטיפול עם IFN נמצאה קשורה לתוצאים עדיפים, בעוד התכייבות השאת נמצאה קשורה לתוצאים עגומים. יש צורך בביצוע מחקרים נוספים על מנת לבחון איך מידת הנסיגה של הגידול, בעקבות טיפולים נוספים עם מעכבי נקודות בקרה חיסוניות, משפיעה על שרידות הנבדקים.

מקור:

Mezőlaki, Noémi E.; Baltás, Eszter; Ócsai, Henriette L.; Varga, Anita; Korom, Irma; Varga, Erika; Németh, István B.; Kis, Erika G.; Varga, János; Kocsis, Ádám; Gyulai, Rolland; Bukva, Mátyás; Kemény, Lajos; Oláh, Judit. Tumour regression predicts better response to interferon therapy in melanoma patients: a retrospective single centre study. Melanoma Research 34(1):p 54-62, February 2024. | DOI: 10.1097/CMR.0000000000000935

נושאים קשורים:  מלנומה,  מעכבי נקודות בקרה חיסוניות,  אינטרפרון,  נסיגה,  התכייבות,  שרידות ללא התקדמות,  שרידות כוללת,  מדד ברסלאו,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו