מלנומה עורית 11.04.2024

ציטוקינים דלקתיים ומידת פיגמנטציה בגידולי מלנומה עורית

מחקר בחן את הקשר בין רמות בפלסמה של ציטוקינים לבין מידת הפיגמנטציה של שאתות מסוג מלנומה עורית, עם התייחסות להבדלים בין גידולים אקרליים לאלה שלא

נגעי עור, מלנומה. אילוסטרציה

מלנומה היא ממאירות עורית אגרסיבית המתאפיינת בהפעלה מורכבת של מסלולי איתות במסגרת הפתוגנזה וההתקדמות של המחלה. למרות שמידת הפיגמנטציה של השאת קובעת את ההתקדמות, הפיזור הגרורתי והפרוגנזה של המחלה, הקשר בין תהליך זה לבין ציטוקינים דלקתיים עדיין לא מובן דיו.

על כן, מטרת מחקר זה היתה לבחון את הקשר בין הפיגמנטציה של השאת לבין רמות בפלסמה של ציטוקינים דלקתיים. בנוסף, החוקרים בחנו שונות בהקשר זה על פי מיקום השאת הראשונית.

למחקר גויסו נבדקים עם מלנומה עורית אשר פנו לבית החולים האוניברסיטאי Hwasun בין התאריכים ינואר 2021-דצמבר 2021. המיקום האנטומי בו הופיע השאת לראשונה אופיין כאזור אקרלי או לא אקרלי. מידת הפיגמנטציה כומתה בעזרת תוכנת מחשב.

במסגרת המחקר החוקרים בחנו את רמותיהם של תשעה ציטוקינים דלקתיים הכוללים; אינטרלוקין 2 (Interleukin-2- IL-2), IL-4, IL-5, IL-10, IL-12, IL-13,י GM-CSFי(Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor), אינטרפרון-גמא (Interferon-γ- IFN-γ) ו-TNF-αי(Tumor Necrosis Factor-α).

במחקר נכללו 80 נבדקים עם מלנומה, מהם 53 עם מלנומה ראשונית במיקום אקרלי ו-27 נבדקים עם שאת ראשונית באזור לא אקרלי. תוצאות המחקר הדגימו כי ריכוזים בפלסמה של הציטוקינים; IL-2,יIL-4,יGM-CSF ו-IFN-γ הדגימו מתאם משמעותי עם הפחתה בפיגמנטציה. יתרה מזאת, בנבדקים עם שאת ראשונית במיקום אקרלי, נמצא מתאם משמעותי בין רמות בסרום של IL-2, IL-4, IL-5, GM-CSF, IFN-γ ו- TNF-αלבין פגימנטציה ירודה.

תוצאות המחקר הדגימו מתאם משמעותי בין רמת הפיגמנטציה של המלנומה לבין רמותיהם של מספר ציטוקינים דלקתיים, במיוחד בנגעים אקרליים. מתאם זה מושפע ממאפיינים המקושרים להתפתחות של מלנומה אקרלית כגון עקה פיזית או טראומה. ממצאים אלה יכולים לסייע גם בהכוונת טיפול עבור מלנומה אקרלית.

מקור:

Kim, Hong Euy; Kim, Jinkyeong; Park, Hyung Keon; Lee, Jee-Bum; Yun, Sook Jung. Correlations between inflammatory cytokine levels and degree of pigmentation in acral melanomas. Melanoma Research 34(1):p 38-43, February 2024. | DOI: 10.1097/CMR.0000000000000939

נושאים קשורים:  מלנומה,  אזור אקרלי,  ציטוקינים דלקתיים,  פיגנמטיה,  מלנומה עורית
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו