הכנס הבינלאומי השלישי בנושא FMR1 PREMUTATION

תאריך פרסום הארוע: 14.06.2017, 11:06
מיקום: ירושלים
מועד התחלה: 5 בספטמבר 2017, 09:00
מועד סיום: 7 בספטמבר 2017, 10:00

הכנס הבינלאומי השלישי בנושא FMR1 PREMUTATION יתקיים בירושלים ב 5-7 בספטמבר 2017, בחסות ושותפות איל"ה.
בכנס ידונו, בין השאר היבטים שונים של התפקוד השחלתי בנשאיות, PGD, שימוש בתאי גזע כמודל לחקר המחלה ועוד.

כולכם מוזמנים להרשם, ראו פרטים כאן

בברכה
ועד איל"ה