הכנס הרביעי לאמונותרפיה

תאריך פרסום הארוע: 06.02.2017, 11:18
מיקום: ירושלים
מועד התחלה: 26 באוקטובר 2017, 09:00
מועד סיום: 28 באוקטובר 2017, 10:00

כנס אמונותרפיה