יום בריאות הרופא

תאריך פרסום הארוע: 17.09.2017, 12:53
מיקום: יפורסם בהמשך
מועד התחלה: 15 בפברואר 2018, 09:00
מועד סיום: 15 בפברואר 2018, 10:00