כינוס החורף של החברה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות מינית

תאריך פרסום הארוע: 13.08.2019, 11:55
מיקום: יפורסם בהמשך
מועד התחלה: 5 בדצמבר 2019, 09:00
מועד סיום: 7 בדצמבר 2019, 10:00