כנס החברה הישראלית לשבץ

תאריך פרסום הארוע: 10.02.2020, 11:51
מיקום: יפורסם בהמשך
מועד התחלה: 6 ביולי 2020, 09:00
מועד סיום: 6 ביולי 2020, 10:00