כנס החוג לטיפול תומך: עדכונים מכנס ASCO וכן דיון לגבי תרופות לסל

תאריך פרסום הארוע: 11.06.2017, 14:39
מיקום: יפורסם בהמשך
מועד התחלה: 20 ביולי 2017, 17:30
מועד סיום: 20 ביולי 2017, 10:00