כנס הקיץ של חיפ"א

תאריך פרסום הארוע: 22.05.2017, 16:34
מיקום: מלון דן פנורמה, תל אביב
מועד התחלה: 5 ביולי 2017, 09:00
מועד סיום: 5 ביולי 2017, 10:00

אנא רשמו לפניכם וביומנכם כי ביום רביעי ה-5 ביולי יערך כנס הקיץ של חיפ"א במלון דן פנורמה בתל אביב.

להרשמה, לחץ/י כאן

רפואת הילדים הראשונית – קהילתית היא הבסיס עליו עומדת הפדיאטריה כולה. רוב רופאי הילדים בארץ מקדישים בסופו של יום חלק ניכר מזמנם לרפואה זו ומוטל על כולנו לחזק ולתמוך בה. בכנס הקרוב נתכבד בנוכחותו של יושב ראש האיגוד, פרופ' שי אשכנזי, ובהשתתפותם של רופאי הילדים הראשיים של ארבעת קופות החולים. התוכנית האקדמית עשירה ומגוונת ומכוונת להיבטים קליניים של רפואה ראשונית ורפואת הקהילה.

הכינוס מהווה גם אסיפה שנתית של החברה לפדיאטריה אמבולטורית ונציג שינויי תקנון אשר במידה ויאשרו, יאפשרו בקרוב השתתפות פעילה של כל העוסקים ברפואת ילדים ראשונית וקהילתית, לרבות מתמחים, אחיות ועוד.
בכינוס גם יחולקו מלגות מחקר קליני במתאר הקהילה. מנהלי מחלקות הילדים נתבקשו ויאפשרו למתמחים ומומחים צעירים ליטול חלק בכינוס
חשוב לציין שהשתתפותם של מתמחים היא חינמית.
שמעון ברק – יו"ר חיפ"א