כנס קריוטרפיה

תאריך פרסום הארוע: 05.07.2018, 14:34
מיקום: דן כרמל, חיפה
מועד התחלה: 4 בספטמבר 2018, 09:00
מועד סיום: 5 בספטמבר 2018, 10:00