נוירולוגיה-בחינת שלב א'

תאריך פרסום הארוע: 16.01.2020, 13:36
מיקום: יפורסם בהמשך
מועד התחלה: 15 ביוני 2020, 09:00
מועד סיום: 15 ביוני 2020, 10:00