פגישת חוג ריאה - דירוג לקראת הסל

תאריך פרסום הארוע: 13.12.2017, 14:33
מיקום: יפורסם בהמשך
מועד התחלה: 19 ביולי 2018, 09:00
מועד סיום: 19 ביולי 2018, 10:00