פגישת הכנה למתמחים

תאריך פרסום הארוע: 02.01.2017, 13:56
מיקום: יפורסם בהמשך
מועד התחלה: 28 בספטמבר 2017, 09:00
מועד סיום: 28 בספטמבר 2017, 10:00