פגישת חוג ריאה

תאריך פרסום הארוע: 14.08.2017, 15:25
מיקום: יפורסם בהמשך
מועד התחלה: 14 בספטמבר 2017, 09:00
מועד סיום: 14 בספטמבר 2017, 10:00