שימושים קליניים בתבחינים גנטיים באורולוגיה

תאריך פרסום הארוע: 08.03.2017, 10:34
מיקום:
מועד התחלה: 26 במאי 2017, 09:00
מועד סיום: 26 במאי 2017, 10:00

מיקום הכנס יפורסם בהמשך.

בכנס יוצגו נושאים מגוונים כגון: מהו תבחין גנטי והשימושים הקליניים באורולוגיה בבדיקות השונות כולל הצגות מקרים.

אורח הכנס הוא פרופ' איתן פרידמן מהיחידה לאונקוגנטיקה במרכז הרפואי ע"ש שיבא.