POSTASCO MELANOMA 7th European Post-Chicago Melanoma/Skin Cancer Meeting

תאריך פרסום הארוע: 20.04.2017, 17:54
מיקום: מינכן, גרמניה
מועד התחלה: 29 ביוני 2017, 09:00
מועד סיום: 30 ביוני 2017, 10:00

לתוכנית הכנס, לחץ/י כאן