גליון 148 ביטאון האגודה הישראלית לסכרת איל

23 איל 2023 מאי – על מחקרים חדשים שוחר מדע ד"ר ויויאנה אוסטרובסקי מומחית ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה וסוכרת בבי"ח קפלן מכון סוכרת ובקופת חולים כללית, מחוז מרכז סמגלוטייד הובילה לשיפור בתפקוד בקרב חולי סוכרת ואי ספיקת לב , הסובלים מהשמנת יתר ואי 2 בחולי סוכרת סוג ספיקת לב, נצפו שיפור בתפקוד וירידה בכמות האשפוזים בעקבות טיפול בסמגלוטייד (אוזמפיק), כך עולה ממצאיו של מחקר שפורסם בכתב העת '' Frontiers in Endocrinology'' GLP1R-A השפעה של התרופות מסוג 2 ) בחולי סוכרת סוג GLP-1 (אגוניסטים לקולטן הסובלים מאי ספיקת לב לא תוארה עדיין באופן מלא. מטרת החוקרים במחקר הייתה להעריך את הבטיחות והיעילות, על התסמינים ועל האיזון הגליקמי, של טיפול בסמגלוטייד (אוזמפיק), הניתנת פעם בשבוע בהזרקה תת עורית, לחולי הסובלים מהשמנת יתר ואי ספיקת 2 סוכרת סוג לב. מדובר במחקר תצפיתי, רטרוספקטיבי, ובמתאר עולם אמיתי. במסגרת המחקר נאספו מטופלים אמבולטוריים עם אבחנה של 136 , השמנת יתר ואי ספיקת לב, שהחלו 2 סוכרת סוג ,6 ,3 טיפול בסמגלוטייד ונמצאו במעקב לאחר חודשים. 12 ובמחקר סוכם כי בקרב חולי סוכרת עם השמנת יתר ואי ספיקת לב, הטיפול עם סמגלוטייד פעם בשבוע נמצא בטוח ויעיל מבחינה קלינית. הטיפול הוביל לשיפור בריאותי וכן במצב התפקודי של המטופלים. עם זאת ובהמשך לכך, נדרשות ראיות חזקות יותר על הטיפול באי ספיקת לב glucagon-like באמצעות אגוניסטים לקולטן .peptide-1 מדד הטריגליצרידים-גלוקוז לניבוי 2 תוצאי שבץ בחולי סוכרת סוג ) נקשר Ty-G מדד הטריגליצרידים - גלוקוז ( באופן מובהק לתוצאים הקליניים בחולים עם תחלואה קרדיוווסקולרית ושבץ איסכמי ). במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת CVD( מטרת Cardiovascular Diabetology החוקרים הייתה לבדוק את הקשר בין מדד הטריגליצרידים-גלוקוז לבין הפרוגנוזה הקלינית ושבץ איסכמי חריף. 2 של חולי סוכרת סוג חוליםעםשבץאיסכמי חריף 19,604 במחקר נכללו China National Stroke Registry II - מה .2 חולים הוגדרו כחולי סוכרת סוג 3,359 מתוכם מחושב על ידי טריגליצרידים בצום Ty-G המדד . התוצאים mg/dl)/ 2 וגלוקוז בצום ב mg/dl × ב שנמדדו היו שבץ איסכמי חוזר, תמותה מכל סיבה ותוצא גרוע לאחר שנה. החוקרים השתמשו באנליזת רגרסיית סיכונים פרופורציונליים על מנת לבין תוצאים Ty-G להעריך את הקשר בין מדד ה שליליים צרברו-וסקולריים (שבץ). במהלך תקופת מעקב של שנה, שבץ איסכמי חוזר, תמותה מכל סיבה ותוצא גרוע אירעו 443 ) ו- 6.82%( 229 ,)9.08%( 305 בקרב ) מקרים, בהתאמה. תוצאות לאחר 47.9%( חישוב סטטיסטי הראו כי הסיכון להיארעות של התוצאים הראשוניים נקשר עם רביעון גבוה יותר לאחר תקנון למשתנים מתערבים Ty-G של ה. ) נמצא כי במהלך confounding factors( Ty-G תקופה מעקב של שנה, החולים עם מדד גבוה יותר סבלו מסיכון גבוה להישנות של שבץ איסכמי חריף ומוות מכל סיבה. בנוסף, באנליזה של תתי-קבוצות נצפו אינטראקציות בין מדד ה ), נשים, תרופות ליתר לחץ דם, 65 לבין גיל ( Ty-G תרופות נוגדות קרישה, סטטינים, ותרופות לטיפול בסוכרת. מטופלים ללא טיפול נוגד קרישה נמצאו בסיכון מוגבר באופן מובהק להישנות של שבץ איסכמי, לתמותה מכל סיבה, ולתוצאים גרועים. עם שבץ איסכמי 2 לסיכום, בחולי סוכרת סוג חריף נמצא כי מדד הטריגליצרידים - גלוקוז יכול לשמש לצורך הערכת הסיכון לתמותה ולהישנות עתידית.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz