ביטאון האגודה הישראלית לסכרת 149

17 איל 2023 אוגוסט בכתב 2022 חוקרים אמריקאים דיווחו באוקטובר כי על בסיס חישובים Nature Medicine העת שבוצעו על נתונים שנאספו במחקר מעקב, הליכה צעדים ביום מובילה כעבור שישה 10,000 של בסיכון לסוכרת 31% חודשים לירידה ממוצעת של המלווה בתסמינים נוירולוגיים. יתרונותיה של פעילות גופנית במניעת סוכרת גדולים כל כך, עד שביכולתה של פעילות סדירה אף לנטרל את השפעותיהם של גנים שעשויים להעלות את הסיכון להתפתחות סוכרת. במחקר , נמצא כי אצל 2023 מאוסטרליה שפורסם ביוני , שמשמעותו 2 אנשים עם סיכון גנטי לסוכרת סוג נשאות של מוטציות גנטיות שנקשרו למחלה – פעילות גופנית סדירה הצליחה לנטרל סיכון זה. איזון רמות הסוכר בדם הליכה הוכחה ביכולתה לקדם איזון ברמות הסוכר בדם אצל סוכרתיים. ככלל, הליכה מובילה לעלייה ברגישות הגוף לאינסולין ולירידה ברמות הסוכר בדם. הסיבה הביולוגית לכך, היא שהליכה מובילה להאצת קצב הלב ולעלייה בפעילות שרירי הגוף – ואלו מובילים לדרישה גבוהה יותר לגלוקוז (סוכר) בתאים ולירידה ברמות הסוכר בזרם הדם. מספר מחקרים מתייחסים לעיתוי ההליכה במשך היום בהשפעותיה על רמות הסוכר. עבודות בנושא מזהות יתרונות בקיטוע רצף של ישיבה ממושכת על ידי הליכות לשיפור רמות הסוכר בדם – בעיקר כשההליכות מבוצעות לאחר ארוחות. מחקר אמריקאי מהמרכז הרפואי מאיו קליניק, , מצא כי אצל אנשים ללא 2012 שפורסם בחורף סוכרת – מי שלא היו פעילים גופנית לאחר ארוחות שעות מהארוחה עם רמות סוכר 4.5 נמדדו כעבור , ואצל אנשים עם סוכרת 113%- בדם הגבוהות ב – העדר פעילות גופנית אחרי ארוחות הובילה 1 סוג .145%- לרמות סוכר בדם שהיו גבוהות ב נמצא 2016 במחקר מניו זילנד שפורסם בחורף כי הליכות קצרות לאחר ארוחות מובילות לרמות של הסוכר בדם, ואף לרמות 12%- נמוכות ב בקרב מי שהקפידו באופן ספציפי 22% נמוכות בעל הליכות קצרות אחרי ארוחת ערב. עם זאת, הממצאים ביחס להליכות קצרות במשך היום אינם חד משמעיים. במחקר מהולנד, Diabetes בכתב העת 2013 שפורסם בנובמבר 2 , נמצא כי אצל בוגרים עם סוכרת סוג Care שאורח חייהם כולל ישיבה ממושכת למשך היום – דקות לצורך פעילות גופנית 45 ביצוע הפסקות של מתונה כגון הליכה הובילה לשיפור באיזון רמות הסוכר בדם, אולם ביצוע שלוש הפסקות קצרות דקות במשך היום לצורך 15 יותר באורך של הליכה לסירוגין – לא הניבו שיפור באיזון הסוכר בדם. לדברי פרופ' ויינשטיין, "ככלל מומלץ להקפיד על הליכה סדירה לפרקי זמן משמעותיים, ולא רק לסירוגין". השיפור ברמות הסוכר בדם שמושג הודות להליכה סדירה – מיתרגם אצל סוכרתיים גם ,HbA1C לשיפור ברמת ההמוגלובין המסוכרר שמשקפת את הרמה הממוצעת של הסוכר בדם בשלושת החודשים האחרונים. במטה האנליזה מאיטליה שבחנה את השפעות ההליכה , נקבע כי הליכה 2020 וממצאיה פורסמו בשנת בערכי 50% מובילה עם הזמן לירידה ממוצעת של ההמוגלובין המסוכרר של אנשים עם סוכרת. מחקר ישראלי מאוניברסיטת אריאל והמרכז 2018 הרפואי שיבא, שפורסם בדצמבר International Journal of בכתב העת , מצא כי אצל מבוגרים מעל Endocrinology – שיפור ביכולת ההליכה 2 עם סוכרת סוג 60 גיל (כפי שנבדקה במבדקי הליכה) הניב ירידה ברמות ההמוגלובין המסוכרר ששיקפה איזון טוב יותר של רמות הסוכר בדם. שיפור בפרופיל השומנים בדם ככלל, מחקרים מצביעים על השפעות מיטיבות של פעילות גופנית אירובית על שיפור פרופיל השומנים. פעילות אירובית גורמת להוצאת אנרגיה ומובילה לשיפור במטבוליזם השומנים בגוף, ובעיקר מתואר .HDL במחקרים שיפור ברמות הכולסטרול הטוב כך, חוקרים מגרמניה ואוסטריה דיווחו במארס Journal of Sports & בכתב העת 2017 כי בבדיקה שבוצעה Science in Medicine לגברים עם טרום סוכרת שהותאמה להם תוכנית שכללה פעילות גופנית סדירה באמצעות הליכה לשלושה שבועות – חל שיפור ברמות השומנים בדם, שהתבטא בירידה ברמות הטריגליצרידים ועלייה ברמות הכולסטרול הטוב. לפי מחקר BMJ בכתב העת 2012 מהולנד שפורסם במאי , ככל שההליכה מהירה יותר – כך חלה Open עלייה גבוהה יותר ברמות הכולסטרול הטוב. הפחתת משקל עודף ההשפעות של הליכה על ירידה במשקל מודגמות במחקרים רבים. גם השפעה זו היא תולדה של שריפת שומנים כתוצאה מעלייה בהוצאה האנרגטית בעקבות פעילות גופנית מאומצת. מחקרים מצביעים על כך שהליכה מהירה באופן סדיר מהווה פעילות גופנית מועילה להורדת המשקל העודף אצל אנשים שמתמודדים עם שילוב של סוכרת והשמנה. במחקר מיפן, Diabetes בכתב העת 1995 שפורסם עוד ביוני , נמצא כי הליכה מדי יום בשילוב תזונה Care בריאה תורמת להורדת משקל לאנשים עם סוכרת , לצד עלייה ברגישות לאינסולין. בקבוצת 2 סוג צעדים 10,000 נבדקים שנתבקשו ללכת לפחות ביום, בהשוואה לאלו שנתבקשו לשמר אורח חיים צעדים ליום, 4,500- רגיל שהתבטא בהליכה כ כעבור שלושה חודשים הירידה במשקל הייתה ק"ג. 4.2 לעומת 7.8 : גבוהה יותר באופן משמעותי 2020 במטה אנליזה מאיטליה שפורסמה בשנת נמצא כי הליכה סדירה מובילה לאורך זמן לירידה .BMI יחידות במדד ההשמנה 0.91 ממוצעת של ירידה בלחץ הדם ככלל, מחקרים קושרים בין הליכה לירידה בלחץ הדם ומניעת יתר לחץ דם. הסיבה לכך היא שהליכה, ולמעשה כל פעילות גופנית, משמרת ומשפרת את גמישות כלי הדם, וכך מסייעת לשיפור בזרימת הדם בגוף. השפעות אלו נצפות בעיקר במהלך פעילות גופנית ומיד אחריה.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz