ביטאון האגודה הישראלית לסכרת 149

23 איל 2023 אוגוסט – על מחקרים חדשים שוחר מדע ד"ר ויויאנה אוסטרובסקי מומחית ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה וסוכרת בבי"ח קפלן מכון סוכרת ובקופת חולים כללית, מחוז מרכז התועלת של תרופות מסוג אגוניסטים לקולטן לאינקרטינים ושחמת 2 בחולים עם סוכרת סוג הכבד ושחמת כבד 2 במבוגרים עם סוכרת מסוג מפוצה, טיפול בתרופות ממשפחת אגוניסטים עשוי להפחית את הסיכון GLP-1- לקולטן ל לתמותה, מחלות לב וכלי דם, אי ספיקת כבד ושחמת הכבד לא-מפוצה. כך עולה מתוצאות Clinical. מחקר חדש שפורסמו בכתב העת Gastroenterology and Hepatology מדובר במחקר עוקבה מבוסס-אוכלוסייה National Health שהתבסס על נתונים ממאגר בטאיוואן. החוקרים Insurance Research PSM ,Propensity , השלימו ניתוח של נתוני זוגות תואמים 467 ליצירת Score Matching של מטופלים ולא-מטופלים בתכשירים ממשפחת עם שחמת כבד GLP-1- אגוניסטים לקולטן ל .2 מפוצה וסוכרת מסוג התוצאים העיקרייםשנבחנו כללו אתשיעורי התמותה מכל-סיבה, אירועים קרדיווסקולאריים, התפתחות של שחמת כבד לא-מפוצה ותוצאים נוספים. גיל ממוצע של המטופלים בהשתתפות למחקר היה שנים ואורך מעקב ממוצע של כשלוש שנים. 57 של שנות-אדם עמדו 1,000- שיעורי התמותה ל בקרב מטופלים בתרופות ממשפחת 27.5 על באלו 55.9 לעומת GLP-1- אגוניסטים לקולטן ל שלא טופלו בתכשירים אלו. טיפול בתרופות הפחית GLP-1- ממשפחת אגוניסטים לקולטן ל משמעותית את הסיכון לתמותה (יחס סיכון מתוקן ), לאירועים קרדיווסקולאריים (יחס סיכון 0.47 של ), לשחמת כבד לא-מפוצה (יחס 0.60 מתוקן של ), ולאי ספיקת כבד, (יחס סיכון 0.70 סיכון מתוקן של .)0.54 מתוקן של משך טיפול מצטבר ארוך יותר של אגוניסטים לווה בסיכון נמוך יותר לסיבוכים GLP-1- לקולטן ל אלו, בהשוואה לחולים שלא טופלו בתכשירים אלו. GLP-1- המחקר סוכם כי אגוניסטים לקולטן ל עשויים לשמש כאפשרות טיפול חשובה בחולים עם סוכרת ושחמת כבד. עם זאת, החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים לאישור התוצאות ולבחון את מנגנוני הפעולה של תרופות אלו בחולים עם שחמת כבד. הקשר בין רמות סוכר בדם בצום, המוגלובין מסוכרר ובין הסיכון להתפתחות יתר לחץ דם Diabetes, במאמר שפורסם בכתב העת Metabolic Syndrome and Obesity מדווחים חוקרים מסין על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה קשר מובהק סטטיסטית בין רמות סוכר בדם בצום, ערך המוגלובין מסוכרר ובין הסיכון להתפתחות יתר לחץ דם בעתיד בחולים עם טרום-סוכרת. ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי יתר לחץ דם הינו גורם סיכון משמעותי למחלות לב וכלי דם, כאשר קיים צורך משמעותי בזיהוי גורמי סיכון חדשים להתפתחות יתר לחץ דם. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הערך המנבא של רמות סוכר בדם בצום והמוגלובין מסוכרר בהתפתחות יתר לחץ דם. משתתפים ללא 16,026 מדגם המחקר כלל סוכרת וללא גורמי סיכון אחרים למחלות לב וכלי דם, אשר עברו בדיקת סקר שנתית באחד .2016 ועד 2013 המרכזים הרפואיים בסין בין משק סוכר 1- : המשתתפים סווגו לשתי קבוצות , סוכר בדם 5.7%- תקין (המוגלובין מסוכרר נמוך מ טרום-סוכרת 2- מ”ג/ד”ל) או 100- בצום מתחת ל או סוכר בדם 5.7-6.5% (המוגלובין מסוכרר בטווח מ”ג/ד”ל). 100-126 בצום בטווח בנוסף, המשתתפים סווגו עוד לארבע תתי-קבוצות על-פי ריכוז סוכר בדם בצום והמוגלובין מסוכרר: הפרעה בהמוגלובין מסוכרר 2- , משק סוכר תקין 1- הפרעה בריכוז סוכר בדם בצום בלבד, 3- , בלבד הפרעה בשני המדדים. 4- או משתתפים מסין 16,026 מחקר העוקבה כלל נשים) בגיל ממוצע של 39.4% , גברים 60.6%( שנים. 44.6 מהנתונים עלה קשר בלתי-תלוי בין טרום-סוכרת ובין סיכון מוגבר ליתר לחץ דם (יחס סיכויים ,1.41-1.67 של 95% , רווח בר-סמך 1.53 של .)p<0.001 מניתוח הממצאים לפי תתי הקבוצות של המוגלובין מסוכרר וריכוז סוכר בדם בצום עלה כי ריכוז סוכר בדם בצום מנבא טוב יותר התפתחות יתר לחץ דם מהמוגלובין מסוכרר, ללא תלות בתת הקבוצה. לסיכום: ממצאי המחקר מעידים על רמות סוכר בדם בצום והמוגלובין מסוכרר הינם גורמי סיכון אפשריים להתפתחות יתר לחץ דם בעת.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz