ביטאון האגודה לסוכרת גיליון מס' 140

10 איל 2021 מאי כלי חדש שעשוי לעזור – EndoPAT לגילוי מוקדם של מחלת לב וכלי דם פּוּי ִ ר ָ ה ֵ ר מ ֵ ה יוֹת ָ ה טוֹב ָ יע ִ נ ְ מּ ַ ה חוּץ. ָ לֹא נ ְ ת אוֹתוֹ ל ֶ כ ֶ הוֹפ ְ ו ד"ר ריאד טאהר, מומחה בפנימית ואנדוקרינולוגיה המכון האנדוקריני, מרכז רפואי רמב"ם והפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט של הטכניון סוכרת ומחלות לב וכלי דם סיבת התמותה העיקרית בקרב חולי סוכרת הינה 30% מחלת לב וכלי דם עקב טרשת עורקים. כ- מחולי סוכרת כבר מאובחנים עם מחלת לב וכלי דם, אחוז נוסף לא יודעים על קיום המחלה מאחר ואין להם תלונות מכוונות המחייבות בירור לקיום המחלה. סוכרת הינה אחד מגורמי הסיכון העיקריים לטרשת עורקים. יתרה על כן, יתר לחץ דם והיפרליפידמיה (הפרעה בשומני הדם) שנמצאים מחולי הסוכרת גם תורמים להאצת 80% אצל כ- טרשת עורקים בקרב חולי סוכרת. גורמי סיכון נוספים: גורם גנטי, עישון, השמנה ואורח חיים יושבני. לכן, כדי להפחית סיכון לטרשת עורקים חייבים למנוע/לאזן את גורמי הסיכון הנ"ל. טרשת עורקים טרשת עורקים הינה תהליך הדרגתי המתרחש לאורך הרבה שנים ללא כל תלונות מצד המטופל. סימני המחלה מופיעים כאשר התהליך לפחות (על פי רוב מעל 50% גורם להיצרות של ) באחד העורקים או כשנגרם קרע ברובד 70% הטרשתי שגורם לסתימה של העורק הכלילי ומשנית לכך אוטם חד בשריר הלב וסיכון לנזק קבוע לשריר הלב ואף סיכון מוגבר למוות. השלב הראשון בהתפתחות טרשת עורקים הוא פגיעה בתפקוד תאי האנדותל. תאי האנדותל הם התאים המצפים את הדופן הפנימית של כלי הדם ). לתאים אלה חשיבות עצומה בשמירה 1 (איור על תפקוד כלי הדם ע"י החרבה וכיווץ תקינים של כלי הדם כדי לווסת את זרימת הדם ותכולתו לרקמות השונות. פגיעה בתפקוד האנדותל באה NITRIC לידי ביטוי, בין השאר, בירידה בהפרשת ) שיש לו השפעה משמעותית על OXIDE (NO יכולת ההרחבה של כלי הדם. מחולי הסוכרת לא 70% כפי שצוין קודם, כ- מאובחנים עם מחלת לב וכלי דם טרשתית אך למעשה לחלק לא קטן מהם קיים תהליך של טרשת עורקים בדרגות שונות שאינו מאובחן. איתור המטופלים שיש להם פגיעה בתפקוד האנדותל, השלב הראשון בהתפתחות טרשת עורקים, עשוי לעזור לזהות את החולים שבסיכון מוגבר למחלת לב וכלי דם עתידית במטרה לתת להם טיפול יותר אינטנסיבי על מנת למנוע תחלואה ותמותה ממחלת לב וכלי דם. זיהוי פגיעה בתפקוד האנדותל לאור חשיבות זיהוי פגיעה בתפקוד האנדותל פותחו במעבדות מחקר בעולם שיטות שונות כדי להעריך את תפקודי האנדותל, חלקן פולשניות וחלקן לא פולשניות. אחת השיטות הלא פולשניות פותחה ע"י חברת איתמר (ישראל) וקיבלה אישור מנהל המזון והתרפות האמריקאי Endo- ). בשיטה זו, ע"י שימוש במכשיר FDA ( ניתן להעריך את תפקוד האנדותל בכלי PAT הדם הקטנים באצבעות הידיים ואף לעקוב אחרי השינוי בתפקוד האנדותל בכלי דם אלה לאחר התערבויות כגון ירידה במשקל, טיפול תרופתי חדש, או הפסקת עישון. הוכח במחקרים רבים שפורסמו בעיתונות מובילה שקיימת קורלציה חזקה בין תפקוד האנדותל בכלי הדם הקטנים לבין הרבה מצבים קליניים חשובים כמו מחלת לב וכלי דם ואי ספיקת לב. הוכחה גם קורלציה עם מצבים מחישים טרשת עורקים כגון תסמונת מטבולית, סוכרת ועליה בחומצה אורית. לאור זאת, זיהוי מוקדם של פגיעה בתפקוד האנדותל עשוי לשפוך אור לגבי מידת הסיכון להתפתחות מחלת לב וכלי דם אצל הנבדק מעבר לסיכון המוערך לפי גורמי הסיכון הסטנדרטים ובהתאם לקבוע טיפול נכון ומותאם יותר לסוכרת, לחץ דם ודיסליפידמיה. Endo-PAT המכשיר פותח ע"י חברת איתמר (ישראל) וקיבל .) FDA אישור מנהל המזון והתרופות האמריקאי ( , לאצבע הנבדק מצמידים 2 כפי שמודגם באיור פרופ המזהה את מידת זרימת הדם בכלי הדם הקטנים ומשדר זאת למערכת ממוחשבת. היות ופגיעה בתאי אנדותל באה לידי ביטוי בפגיעה ביכולת כלי דם קטנים להתרחב בגלל בעיה , מייצרים סיטואציה לבחון זאת ע"י NO בהפרשת הצמדת מנג'טה על הזרוע של המטופל ומנפחים אותה עד עצירת זרימת דם ליד. הפעולה כרוכה באי נעימות קלה אך ללא סיבוכים בכלל, לא מידיים ולא ארוכי טווח. לאחר מכן משחררים את הלחץ בתוך המנג'טה ובודקים מהירות חידוש זרימת הדם בכלי הדם הקטנים ע"י הפרופ המוצמד לאצבע במטופל. קצב חידוש זרימת הדם ועוצמתו תלויים בתפקוד האנדותל. נמצא בשימוש למטרות Endo-PAT- מכשיר ה מחקר קליני במספר מרכזים מובילים בארץ (כגון בי"ח רמב"ם) ובעולם (כגון בי"ח מאיו קליניק בארה"ב ובעוד מרכזים באירופה ויפן). בחלק מהמרכזים (כמו מאיו קליניק בארה"ב) להערכת Endo-PAT- ישנו שימוש קליני ב תפקוד האנדותל ולקבוע בהתאם את הסיכון למחלת לב וכלי ודם. מחקרים הראו גם קורלציה בין ההשפעה החיובית של תרופות מסוימות (כגון מעכבי ) על מחלת לב GLP-1R ואנלוגיים של SGLT2 וכלי דם ובין השפעתן על תפקוד האנדותל. . כלי דם. הדופן הפנימי של כלי הדם 1 איור מורכב מתאי אנדותל.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz