ביטאון האגודה לסוכרת גיליון מס' 140

14 איל 2021 מאי – על מחקרים חדשים שוחר מדע ד"ר ויויאנה אוסטרובסקי מומחית ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה וסוכרת בבי"ח קפלן מכון סוכרת ובקופת חולים כללית, מחוז מרכז יעילות ובטיחות דפגליפלוזין (פורסיגה) בחולים עם אי ספיקת לב כרונית עם או ללא סוכרת אי ספיקת לב מהווה שלב מתקדם וכרוני של מחלות רבות כמו מחלת לב אסכמית, מחלת ריאות חסימתית כרונית ויתר לחץ דם. עד לאחרונה אפשרויות הטיפול באי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד כללו שימוש במעכבי, אנטוגניסטים לקולטן לאלדוסטרון ARB ,ACE angiotensin י( ARNI ) ומעכב ה- MRA ( . ,) neprilysin inhibitor Cardiac, במאמר שפורסם בכתב העת ועמיתיו Rosano ’ , פרופ Failure Review לטיפולבאי SGLT2 סוקריםאתהשימושבמעכבי ספיקת לב ומציעים אלגוריתם טיפולי חדש לאי ספיקת לב הכולל שימוש מוקדם בדפגליפלוזין (פורסיגה), התרופה היחידה ממשפחת מעכבי המאושרת לטיפול באי-ספיקת SGLT2 ה- ) פורסיגה HFrEF( . לב עם מקטע פליטה ירוד על ידי מינהל המזון HFrEF- אושרה לטיפול ב ) על בסיס ממצאים FDA והתרופות האמריקאי ( DAPA-HF מרשימים מהמחקר פורץ הדרך. הודגמה היעילות DAPA-HF במחקר ה- והבטיחות של דפגליפלוזין בחולים עם אי ספיקת לב כרונית ועם או ללא סוכרת ונמצא כי דפגליפלוזין מובילה לירידה מובהקת בהיארעות של תמותה כוללת, תמותה קרדיווסקולרית ואשפוזים בגין אי-ספיקת לב. במחקר השתתפו ; 22-94 מטופלים עם טווח רחב של גילאים ( ) ובוצעה אנליזה תת-קבוצות לפי 66.3 ממוצע טיפולים קודמים שהחולים קיבל: משתנים, וחסמי בטא. כמו ARB ו- ACE , מעכבי MRA גם לפי גורמי סיכון קרדיווסקולריים ומאפייני בסיס , סיבת BMI כדוגמת תפקוד כלייתי, יתר לחץ דם, אי ספיקת לב . בכל תת הקבוצות שנבדקו נמצא שדפגליפלוזין מפחיתה סיכון לתמותה והחמרה של אי ספיקת לב. מלבד תוצאים אלו נמצא גם שדפגליפלוזין מובילה לשיפור משמעותי בתפיסת החולים לגבי ההשפעה של אי ספיקת הלב על איכות חייהם ) במחקר נמצא עוד KCCQ באמצעות שאלון.( כי הבטיחות של דפגליפלוזין היתה גבוהה, שיעור הפסקת הטיפול היה נמוך ושיעור תופעות הלוואי הקשות היה אף נמוך מהשיעור בקבוצת האינבו .1.2% ועמד על European- לאור ממצאים אלה ואחרים, ה Society of Cardiology/Heart Failure פרסם לאחרונה Association of the ESC נייר עמדה אשר ממליץ על שילוב מוקדם של בפרט של דפגליפלוזין בטיפול SGLT2 מעכבי ומקטע פליטה ירוד. התחלת HFrEF בחולים עם דפגליפלוזין, שהינה תרופת הבחירה מבין מעכבי , יכולה להיעשות יחד עם מעכבי SGLT2 ה- וחוסמי בטא או מיד לאחר מכן ACE/ARB במידה והחולה עדיין סובל מתסמינים וצריכה או סקוביטריל/ MRA להיעשות לפני הוספת ולסרטן. המאמר מסכם כי דפגליפלוזין הדגימה הפחתה ומשמעותית קלינית בתמותה מובהקת קרדיווסקולרית והחמרת של אי ספיקת לב בחולים עם וללא סוכרת. כיום, דפגליפלוזין היא התרופה היחידה בישראל הכלולה בסל SGLT2 ממשפחת מעכבי ה- הבריאות לטיפול בחולים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד. דפגליפלוזין להפחתת 2 ההיארעות של סוכרת סוג בחולי אי ספיקת לב. אנליזה DAPA-HF ממחקר ה- מחקר שפורסם בעבר הראה שתרופה מסוג , דאפאגליפלוזין, 2 מעכב משאבת סודיום-גלוקוז מפחית את הסיכון לתמותה קרדיווסקולרית ולהחמרה של אי ספיקת לב בקרב המשתתפים. מחקר זה בחן את ההשפעה של דאפאגליפלוזין ) בקבוצת T2D ( 2 על היארעות סוכרת מסוג משתתפים ללא סוכרת בבסיס שנרשמה למחקר. חולים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה 2,605 ), ללא היסטוריה קודמת של HFrEF( מופחת בתחילת 6.5%- של מתחת ל HbA1c - סוכרת ו ) עם 1 קבוצות: 2 המחקר, חולקו באופן אקראי ל- ) לקבוצת 2 מ"ג ביום ו- 10 נטילת דאפאגליפלוזין אינבו. המעקב אחר הופעה חדשה של סוכרת תקופתיות HbA1c נמדד באמצעות בדיקות וההשוואה בין קבוצות הטיפול בוצעה באמצעות .Cox מודל סיכונים פרופורציונלי של .5.8% -היה HbA1c בתחילת המחקר ממוצע ה חודשים מתחילת המחקר חלו שינויים 8 לאחר מינימליים, עם שינוי בקבוצת הדאפאגליפלוזין -. במהלך 0.04% (מותאם לקבוצת האינבו) של חודשים, התפתחה סוכרת 18 מעקב חציוני של ) בקבוצת 7.1%( חולים 1,307 מתוך 93 אצל ) בקבוצת 4.9%( 1,298 מתוך 64 האינבו ו- הדאפאגליפלוזין. בשכיחות 32% דאפאגליפלוזין הוביל לירידה של , רווח בר סמך של 0.68 הסוכרת ( יחס סיכון ). יחד עם זה יש לציין שכ- 0.50-0.94 - 95% סבלו מטרום T2D מהמשתתפים שפיתחו 95% . )HbA1c 5.7-6.4%( סוכרת בתחילת המחקר המשתתפים שפיתחו סוכרת סבלו מתמותה גבוהה יותר בהשוואה לאלו שלא. ממצאי מחקר זה העלו כי בקרב מטופלים עם , הטיפול בדאפאגליפלוזין מפחית את HFrEF השכיחות של הופעת סוכרת חדשה. תועלת פוטנציאלית זו זקוקה לאישור בניסויים ארוכים יותר ובאנשים ללא אי ספיקת לב Diabetes Care 2021 Feb; 44(2): 586-594

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz