ביטאון האגודה לסוכרת גיליון מס' 144

14 איל 2022 מאי הטיפול בסוכרת בקהילה המשך הרופא, ולשפר את היענות המטופל לטיפול התרופתי לאורך זמן. הרוקח יפעל בתיאום עם רופאי הסניף, ובכל בית מרקחת יוגדר רוקח רפרנט לסוכרת, שיימצא בקשר שוטף עם צוות המטפלים בקהילה לצורך עדכון, הדרכה וקבלת מידע רלוונטי על מטופלים הפונים להדרכת הרוקח. מדריך פעילות גופנית (בעתיד) פעילות גופנית היא חלק מאורח חיים בריא וחשובה ביותר בטיפול בסוכרת. מדריך לפעילות גופנית מתחום הפיזיותרפיה או הפיזיולוגיה יכול לסייע בהדרכת המטופל לפעילות מתאימה לצרכיו וליכולתו, בתיאום עם הרופא המטפל. תפקידו של מכון הסוכרת בקהילה מכון הסוכרת המחוזי מהווה מרפאה מקצועית בתחום. תפקידו העיקרי של המכון הוא מתן ייעוץ לרופא הראשוני והכשרת בעלי המקצוע לטיפול בסוכרת שהוזכרו לעיל. רופאי המכון מטפלים באופן קבוע בחולי סוכרת מורכבים, כגון חולים הזקוקים לטיפול אינטנסיבי באינסולין או לטיפול בסיבוכי המחלה, או חולים הסובלים ממחלות רקע קשות המשפיעות על איזון הסוכרת. על צוות המכון להשתתף במחקרים קליניים ובסיסיים בתחום הסוכרת ולבחון טכנולוגיות חדשות של טיפול וניטור. על מנהל המכון לבצע מעקב ובקרה על מטופלים לא מאוזנים בקהילה באמצעות רשם הסוכרת, ולייעץ באופן פרטני לרופאים שאינם מצליחים לעמוד ביעדים הנדרשים של הטיפול. המכון אחראי לאיתור צורכי הדרכה, ביצוע הדרכות והערכת יעילותן למטופלים, רופאי המשפחה, האחיות מתאמות הסוכרת, הדיאטנים והעובדים הסוציאליים. על מנהל המכון ואנשי צוותו להיפגש עם רופאי המשפחה במסגרות שונות, בפגישות אישיות וקבוצתיות, במטרה ליצור ערוצי דיון וייעוץ משותפים לרופאים בקהילה, לאחיות מתאמות הסוכרת, לדיאטנים ולעובדים הסוציאליים בקהילה. בעלי התפקידים בניהול מערך הסוכרת ברמה המחוזית • • כפוף לממונה על מנהל מכון הסוכרת - הסוכרת במחוז ואחראי על מכון הסוכרת מבחינה מקצועית ומנהלית. המנהל ייעץ להנהלת המחוז ולרפואה הראשונית והמקצועית לגבי הטיפול במחלה ובסיבוכיה, ויבצע בקרת איכות של הטיפול בתחום אחריותו. המנהל ידריך ויכשיר באופן פרטני וקבוצתי רופאים ראשוניים, אחיות, דיאטנים ובעלי מקצוע אחרים בתחום הסוכרת, וישתתף בהדרכה למתמחים ברפואת המשפחה. מנהל המכון יהיה חבר בוועדת ההיגוי הארצית לסוכרת ובוועדת ההיגוי המחוזית. • • אחות מרכזת תחום הסוכרת במחוז - בכפיפות מקצועית למנהל מכון הסוכרת ובכפיפות ארגונית למנהל/ת הסיעוד במחוז. תפקידה יהיה לרכז את הטיפול הסיעודי ואת ההדרכה לחולים במרפאות המחוז, לקשר ולתאם בין מכוני הסוכרת לגורמים הפרארפואיים במחוז, לדאוג להכשרת אחיות מתאמות סוכרת בסניפים ולתפקודן, לייעץ מקצועית למערך הסיעוד בתחום, לבקר את איכות ההתערבות ולדאוג לשימור הידע ועדכונו. האחות תהיה חברה בוועדת ההיגוי המחוזית ובפורומים ארציים של אחיות מרכזות בתחום. • • דיאטנית מרכזת תחום הסוכרת במחוז - בכפיפות מנהלית ומקצועית לדיאטנית המחוזית. הדיאטנית תפקח על עבודת הדיאטניות במכון הסוכרת ועל דיאטניות עצמאיות בתחום במחוז. היא תהיה אחראית לתפקוד השוטף בתחום הסוכרת, תיתן הנחיות וייעוץ בהיבט מקצועי ותקבל דיווחים על העבודה הנעשית בשטח. הדיאטנית המרכזת תבצע מעקב ובקרה אחר הנעשה בתחום התזונה בסוכרת במחוז, תדאג לחיזוק שיתוף הפעולה בקרב הצוות הרב-מקצועי ולקיום קשר עבודה רציף עם מקדמת בריאות ואחות מרכזת סוכרת מחוזית. בנוסף, הדיאטנית תהיה אחראית להדרכה בתחום הסוכרת, פיתוח תוכניות, העברת חומר מקצועי בתחום לכלל הדיאטניות ודיווח תקופתי מרוכז לדיאטנית מחוזית. דיאטנית זו תהיה חברה בוועדת היגוי הסוכרת המחוזית. • • בכפיפות מקדמ/ת בריאות מחוזי/ת - מקצועית למנהל הסוכרת במחוז. עיקר תפקידו יתרכז בהפצה ושיווק תוכניות לקידום בריאות ואורח חיים בריא בקרב הסוכרתיים, הכוללות פעילות גופנית, תזונה נכונה והפסקת עישון. התפקיד יכלול גם העברת מידע כתוב ואלקטרוני לגבי חשיבות הטיפול היעיל במחלה והדרכים להשגתו. תחום אחריותו של מקדם הבריאות יכלול גם קידום ביצוע בדיקות תקופתיות, כגון בדיקות עיניים, מיקרואלבומין בשתן ורמות שומנים בדם. על מקדם הבריאות לארגן סדנאות העצמה לסוכרתיים ולבני משפחתם, בהנחיית הצוות הרב-מקצועי בתחום. עליו להיות בעל מקצוע בתחום השיווק וההסברה, או להתייעץ עם מומחים בשטח. מקדם הבריאות יהיה חבר בוועדת ההיגוי המחוזית. סיכום ההיערכות לפיקוח על מחלת הסוכרת בקהילה מבוססת בחלקה הגדול על התכנית להפעלת מערך הסוכרת במכבי שירותי בריאות. תוכניות דומות קיימות גם בשירותי הבריאות האחרים. קיים קושי ליישום התכניות, הנובע מהצורך לשינוי דפוסי החשיבה לטיפול במחלה כרונית, והחשש מפגיעה במעמד הרופא כבעל הסמכות והאחריות בטיפול במחלות. הצורך בצוות רב-מקצועי מציב קשיים בתחום כוח האדם והצורך בהקצאת שעות עבודה רבות והכשרת בעלי התפקידים השונים. הקיצוצים בתקציבי מערכת הבריאות מציבים קושי נוסף ליישום התכניות במלואן. קשיים נוספים ביישום התוכנית נובעים מאופי המחלה - כרונית ומתקדמת, הדורש שימור רצף המעקב, ריענון הידע, ותמיכה במספר רב מאוד של חולים. על פי הנתונים ברשם הסוכרת של מכבי שירותי בריאות, ועל פי דיווחי הוועדה לאיכות הטיפול במחלות כרוניות של משרד הבריאות (המסתמכת על נתונים מכל קופות החולים), בשנים האחרונות קיים שיפור ממשי בביצוע בדיקות מעקב בחולי ,A1C סוכרת, באיזון הסוכרת לפי ערכי המוגלובין בשיעור הדיסליפידמיה הנמדדת לפי רמות , ובשיעור החולים המבצעים בדיקות עיניים LDL תקופתיות ומנטרים את רמות החלבון בשתן. התכניות העתידיות למניעת סוכרת צריכות להישען על רפואה מבוססת ראיות. יש צורך בהרחבת מסד הנתונים הקיים ברשמי הסוכרת, כך שיכלול מעקב של ערכי לחץ הדם והמשקל ונתונים אודות סיבוכי המחלה. יש צורך בהעברת נתונים על אשפוזים של חולי סוכרת הנובעים מהחמרה או סיבוכים של המחלה לרשמי הסוכרת של קופות החולים, ובעתיד יש להקים רשם סוכרת ארצי שיפקח וידווח על תוצאות ההתערבויות השונות בקהילה. ה ֵ בּ ְ ר ַ – ה ַ פּוּח ַ ה תּ ָ ל ְ כ ָ ה א ָ וּ ָ ז ח ָ א ֵ מ ה (לורד ביירון) ָ עוּד ְ סּ ַ לוּי בּ ָ תּ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz